Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna W6-PE-S1-3PS
semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika społeczna W6-PE-S1-3PS
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:45 - 14:30
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-10-28 13:45 : 14:30 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2020-11-04 13:45 : 14:30 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2020-11-18 13:45 : 14:30 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2020-11-25 13:45 : 14:30 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
2020-12-02 13:45 : 14:30 sala zajęcia zdalne
Bielska 62
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 18
Prowadzący: Alina Szczurek-Boruta
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cichosz M., O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wydanie II. Kraków 2016.

Czekierda P., Fingas B., Szala M. (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa 2018.*

Kawula S., Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro. Toruń 2012.

Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.): Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji. Warszawa 2010.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. T.1. 2. Warszawa 2007.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki. Łódź 2019.

Pilch T., I. Lepalczyk (red.): Pedagogika społeczna. Warszawa 1995.

Radziewicz-Winnicki A.: Pedagogika społeczna. Warszawa 2008.

Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B., Suchodolska J. (red.), Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społeczne. Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne. Toruń 2014.

Urbaniak-Zając D., W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Kraków 2016.

Winkler M.: Pedagogika społeczna. Przekład M. Wojdak-Piątkowska. Gdańsk 2009.

„Pedagogika społeczna” – czasopismo

Literatura uzupełniająca

Bałachowicz J. Rowicka A. (red.): Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach. WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2013.*

Danilewicz W., Theiss W. (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. T. 2, Warszawa – Toruń 2014.

Krzychała S., Nauczyciel-tutor. Prakseologiczna rekonstrukcja tutoringu szkolnego. Kraków 2018.*

Marzec-Holka K., Guzy –Steinke H., Rutkowska A. (red.), Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały. Bydgoszcz 2015.

Matysiak-Błaszczak A., Włodarczyk E. (red.), Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice. Poznań 2016.

Mendel M., Edukacja społeczna jako odmiana myślenia o wczesnej edukacji, Olsztyn 1999.

Modrzewski J., Studia i szkice socjopedagogiczne. Aktualia. Poznań-Kalisz 2011.

Muszyńska J., Miejsce i wspólnota: poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski: studium pedagogiczne. Warszawa – Białystok 2014.

Pilch T., Sosnowski T. (red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. T 1, Warszawa 2013.

Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź 2010.

Radziewicz –Winnicki A., Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną. Zielona Góra 2014.

Sobecki M., Danilewicz W., Sosnowski T. (red.), Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Szkoła - Kultura - Tożsamość, Warszawa 2013

Syrek E. (red.), Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Katowice 2010.

Studenska A., Cechy indywidualne i czynniki środowiskowe a autonomia uczenia się Katowice 2016.

Szczurek-Boruta A., Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości – szkice pedagogiczne. Cieszyn-Kraków 2007.

Szczurek-Boruta A., O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje. Toruń 2014.

Szczurek-Boruta A., Zadania rozwojowe i edukacja szkolna młodzieży. Stałość i zmienność. Toruń 2019.

Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B. (red.), Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych. Toruń 2014.

Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B. (red.), Szkoła-kultura-środowisko lokalne. Toruń 2015.

Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B., Gancarz A. (red.), Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym. Toruń 2016.

Szczurek-Boruta A., Jas K. (red.), Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym i kulturowym – wyzwania, powinności pedagogiki, zadania. Toruń 2017.

Winkler M., Pedagogika społeczna. Przekład M. Wojdak-Piątkowska. Gdańsk 2009.

„Auxilium Sociale Novum”

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”

Publikacje z serii cieszyńskiej „Pedagogika Społeczna”

* zmiana w sylabusie na podstawie szkolenia "Tutoring - edukacja spersonalizowana na uniwersytecie"

Zakres tematów:

Program uwzględnia trzy grupy tematyczne:

1. Rodowód pedagogiki społecznej, kształtowanie się tożsamości pedagogiki. Polska szkoła pedagogiki społecznej. Przedmiot, kategorie pojęciowe, zadania pedagogiki społecznej.

2. Podstawowe środowiska wychowawcze - rodzina, szkoła, środowisko lokalne oraz pogranicze, uczestnictwo społeczne człowieka.

3. Wsparcie społeczne a zagrożenia globalne i lokalne oraz sytuacje ryzyka dla jednostek, grup i środowiska. Ocena i diagnozowanie sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostek i grup społecznych. Tutoring w pedagogice społecznej. *

* zmiana w sylabusie na podstawie szkolenia "Tutoring - edukacja spersonalizowana na uniwersytecie"

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład informacyjny, konwencjonalny, konwersatoryjny); problemowe (wykład problemowy, dyskusja); metody eksponujące (prezentacja multimedialna, film).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego na najniższym dopuszczalnym poziomie (ocena dostateczna) jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej punktacji z pracy egzaminacyjnej.

Egzamin pisemny – opis

egzamin pisemny na podstawie przygotowanej i przesłanej przez studenta pracy egzaminacyjnej na podany temat.

W pisemnej pracy egzaminacyjnej ocenie podlega:

- wykorzystanie treści programowych wykładu, treści zaleconych tekstów źródłowych, treści poruszanych w filmach egzemplifikujących tematykę wykładów (3 pkt)

- umiejętność syntezy wiedzy, argumentowania i wyciągania wniosków (4 pkt).

- umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do problematyki wykładów (3 pkt).

Punktacja:

ocena bardzo dobra - 9-10 pkt.

ocena dobra - 7-8 pkt.

ocena dostateczna - 5-6 pkt.

ocena niedostateczna poniżej 5 pkt.

Praca z egzaminacyjna przesłana na adres: alina.szczurek-boruta@us.edu.pl

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.