Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie W6-PE-WZ-S1-4ONR
semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie W6-PE-WZ-S1-4ONR
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 8:50 - 9:35
sala zajęcia zdalne
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 18
Prowadzący: Urszula Klajmon-Lech
Literatura:

Szabała B.: Rodzina dziecka z cukrzycą. Lublin 2015, Wyd. UMCS

Gawłowicz K., Krzyżaniak A.: Wpływ cukrzycy typu 1 na funkcjonowanie rodziny. "Probl Hig Epidemiol" 2009, 90(1): 72-77. http://www.phie.pl/pdf/phe-2009/phe-2009-1-072.pdf (02.10.2020)

Kowal J.: Rola rodziny w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących. Nauczyciel i Szkoła 1-2 (30-31), 155-168 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2006-t1_2_(30_31)/Nauczyciel_i_Szkola-r2006-t1_2_(30_31)-s155-168/Nauczyciel_i_Szkola-r2006-t1_2_(30_31)-s155-168.pdf (02.10.2020)

Wawrowska E. (2011). W rodzinie niewidomego dziecka. W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa : "Difin", 2011. - S. 119-128.

Trębicka-Postrzygacz A.: Dziecko niesłyszące w rodzinie. http://ptnzs.org.pl/audiofonologia/AUDIOFONOLOGIA_TOM_XIV_1999/art7.pdf

Jagoszewska I: Rola rodziców w rozwoju dziecka niesłyszącego. Wychowanie w Rodzinie 2011, 4, 49-62. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wychowanie_w_Rodzinie/Wychowanie_w_Rodzinie-r2011-t4/Wychowanie_w_Rodzinie-r2011-t4-s49-62/Wychowanie_w_Rodzinie-r2011-t4-s49-62.pdf

Wędzińska M.: Nastrój rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. "Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej" 2013, nr.1. file:///C:/Users/ibm/AppData/Local/Temp/1364-Tekst%20artyku%C5%82u-2378-1-10-20150706.pdf (02.10.2020)

DębskaG., Goździalska A., Jaśkiewicz J., Cepuch G.: Problemy rodzin dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/710/Debska_Gozdzialska_Jaskiewicz_Cepuch_Problemy_rodzin_dzieci_z_mozgowym_porazeniem_2012.pdf?sequence=1 (02.10.2020)

Bobkowicz-Lewartowska l.: Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa. Warszawa 2013, Wyd. Diffin

Danielewicz D.: Rodzina z dzieckiem z zespołem Downa. W: E. Pisula, D. Danielewicz: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - S. 123-143

Zubrzycka R., Emeryk A.: Wp³yw astmy oskrzelowej u dziecka na funkcjonowanie jego rodziny. "Alergia Astma Immunologi"a, 2002, 7(1), 21-26. file:///C:/Users/ibm/AppData/Local/Temp/aai_volume-7_issue-1_article-50.pdf (02.10.2020)

Sears R., Sears W.: Alergia w rodzinie Jak rozwiązać rodzinne problemy z alergią astmą nietolerancją pokarmową oraz dolegliwościami towarzyszącymi. Warszawa 2020, Wyd. Mamania.

Szmania L.: Doświadczenia emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem . "Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki SpecjalnejNUMER 5/2014. PDF

Pisula E.: Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa 2012, Wyd. Naukowe PWN.

Gorajewska D. (red.) Wsparcie dziecka z niepełnosprawnścią w rodzinie i szkole. PDF

Borkowska M. (red.): Dziecko z niepełnosprawnością ruchową. Warszawa 2019, Wyd. Lekarskie PZWL.

Stelter Ż.: Rodzina z dzieckiem niesprawnym intelektualnie jako wartość. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12727/1/Rodzina%20z%20dzieckiem%20niesprawnym%20intelektualnie%20jako%20warto%C5%9B%E2%80%A6.pdf (02.10.2020)

Garbiec M.: Dylematy rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. file:///C:/Users/ibm/AppData/Local/Temp/GarbiecM-Dylematy.pdf (02.10.2020)

Dryżałowska G. (2008). Pokochaj mnie mamo! czyli Dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka. Warszawa : "Żak".

.

Zakres tematów:

1. Niepełnosprawność w rodzinie.

2. Dziecko z cukrzycą w rodzinie.

3. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną i jej funkcjonowanie w rodzinie.

4. Dziecko z autyzmem w systemie rodzinnym.

5. Dziecko z alergia, astmą w rodzinie.

6. Życie z osobą z zespołem Downa w rodzinie.

7. Mózgowe porażenie dziecięce - wyzwaniem dla systemu rodzinnego.

8. Dziecko niewidzące i niedowidzące w rodzinie.

9. Dziecko niesłyszące i niedosłyszące w rodzinie.

10. Instytucjonalny system opieki w Polsce nad dziećmi chorymi/z niepełnosprawnościami i ich rodzinami.

11. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

praca nad projektem

dyskusja

prezentacja multimedialna

metoda problemowa

Metody i kryteria oceniania:

Projekt pisemny.

Prezentacja multimedialna - w parach

ocena zaangażowania i aktywności w trakcie zajęć

Uwagi:

prof. U. Klajmon-Lech

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.