Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem. 4) [W6-PP-SM-MEWZP.3] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia praktyczne (sem. 4) [W6-PP-SM-MEWZP.3]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 11:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 12
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

literatura Adamek I.: Pedagogika wczesnoszkolna. Kraków 2016.

Adamek I.: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 1997.

Adamek I., Zbróg Z. (red.): Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

Bereźnicka F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2009.

Chałas K., Komorowska B., Buk-Cegiełka M. (red.): Pedagogika szkolna, szkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Lublin 2016.

Denek K.: O nowym kształcie edukacji. Toruń 1998.

Duraj - Nowakowa K.: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, modernizacja teorii i praktyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 1998.

Dymara B.: Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

Klus-Stańska D., Nowicka M.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa 2005.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.): Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Kojs W.: Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

Magda-Adamowicz M., Kopaczyńska I. (red.): Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. Toruń 2014.

Oelszlaeger B.: Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.): Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn 2015.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej. Katowice 2018.

Waloszek D. (red.): Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych. Kraków 2010.

Zakres tematów:

1. Programy i podręczniki w kształceniu zintegrowanym. Projektowanie i planowanie zajęć edukacyjnych w klasach I-III.

2. Analiza materiałów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Praca nauczyciela współorganizującego kształcenie.

3. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cele, metody, formy, środki dydaktyczne. Analiza scenariuszy zajęć. Przerwa śródlekcyjna.

4. Omówienie błędów w scenariuszach. Tworzenie kart pracy i scenariusza zajęć z edukacji zintegrowanej

5-6. Narzędzia wykorzystywane w edukacji zdalnej. Lekcja online.

7. Tworzenie kart pracy i scenariusza do edukacji matematycznej

8-9. Wybrane metody aktywizujące i kreatywne (m.in. piramida karo, „pielęgniarki”, metaplan, wieża, lądowisko dla jajka). Rozpoczęcie i zakończenie zajęć.

10. Ocenianie osiągnięć dziecka w młodszym wieku szkolnym. Znaczenie i rola oceny opisowej. Wskazanie i omówienie alternatywnych sposobów oceniania i motywowania dzieci (m.in. metoda zielonego ołówka).

11. Uroczystości w klasach I-III. Kalendarz imprez szkolnych

12. Przygotowanie pomocy dydaktycznych - kart pracy, gier dydaktycznych, filmów edukacyjnych.

13. „Trudni uczestnicy” szkolnych zajęć. Role grupowe. Komunikacja bez porażek

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie raportu z praktyk oraz stosownej dokumentacji. Przygotowanie scenariuszy zajęć, tworzenie pomocy dydaktycznych, kart pracy, prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Metody i kryteria oceniania:

Raport z praktyk

W raporcie z praktyk powinna znaleźć się charakterystyka środowiska edukacyjnego, w którym praktykę odbywał student, a także opis celów, podstaw prawnych oraz organizacyjnych szkoły podstawowej. W raporcie student opisuje także metody i formy pracy nauczyciela, jakie zaobserwował w placówce będącej miejscem praktyki. Student odnotowuje ponadto istnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie wdrażają szkoły podstawowe.

Analiza dokumentacji

Student dokonuje oceny zgromadzonej dokumentacji ilustrującej funkcjonowanie placówek szkolnych (np. plany pracy, arkusze obserwacji ucznia, scenariusze zajęć itd.) Student przedstawia własne spostrzeżenia dotyczące metod, form i procedur oraz dobrych praktyk, jakie zaobserwował w klasach I-III. Student potwierdza własne zaangażowanie w projektowanie i wykonanie działań pedagogicznych w szkole podstawowej, przedstawiając stosowną dokumentację (np. scenariusze zajęć, arkusze obserwacji ucznia, itd.).

Rejestr frekwencji

Student potwierdza wysoką frekwencją w zajęciach praktycznych, własnym zaangażowaniem w zaplanowane do realizacji działania, potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Uwagi:

mgr S.Ryszawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)