Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia 06-PS-NM-018
semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychopatologia 06-PS-NM-018
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 19:00 - 20:30
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktoria Smołkowska-Jędo
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Cierpiałkowska, L. (2013). Psychopatologia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

2. Morrison, J. (2012). Diagnoza psychiatryczna. Praktyczny podręcznik dla klinicystów. Kraków: WUJ.

3. Pużyński, S., Wciórka, J. (red.) (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"; Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

4. Sęk, H. (red.). (2013). Psychologia kliniczna. T 1. Warszawa: PWN, rozdz. 5.

5. Rybakowski, J., Pużyński, S., Wciórka, J. (red.) (2010). Psychiatria. Podstawy psychiatrii. T.1. Wrocław: Elsevier Urban&Partner.

LITERATURA DODATKOWA

Aleksandrowicz, J.W. (2002). Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Butcher, J., Hooley, J., Mineka S. (2017). Psychologia zaburzeń DSM-5. Sopot: GWP.

Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (2017). Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Czerkawska, E., Hankała, A. (2003). Ejdetyzm – przegląd koncepcji teoretycznych i badań. Przegląd psychologiczny, 46 (4), s. 441-457.

Engle, R.W., Sędek, G., von Hecker, U., McIntosh, D.N. (2006). Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

Grabski, B. (2015). Podstawy badania psychiatrycznego dla studentów, lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Kraków: WUJ.

Jakubik, A. (2003). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Jaremy, M. (2011). Psychiatria w praktyce. Warszawa: Medical Education Oficyna Wydawnicza.

Meyer R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii. Gdańsk: GWP.

Morrison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pużyński, S. (2009). Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Rybakowski, J., Pużyński, S., Wciórka, J. (red.). (2011). Psychiatria. Podstawy psychiatrii. T.2. Wrocław: Elsevier Urban&Partner.

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Stolarska, U., Zając, A., Skowronek-Bała, B., Budziszewska, B. (2009). Zaburzenia percepcji wzrokowej pochodzenia korowego. Przegląd lekarski. 66 (11), s. 976 – 982.

Talarowska, M., Florkowski, A., Zboralski, K., Gałecki, P. (2010). Badanie neuropsychologiczne pacjentów z przejściową amnezją globalną. Psychiatria Polska, XLIV (3), s.361-370.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami prowadzenia przedmiotu i warunkami zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę psychopatologii.

2. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne, zaburzenia procesów poznawczych: spostrzegania.

3. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d., zaburzenia procesów poznawczych: uwagi, pamięci.

4. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d - zaburzenia procesów poznawczych: myślenia.

5. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d – Zaburzenia emocji i motywacji

6. Psychopatologia ogólna. Objawy psychopatologiczne c.d - Zaburzenia aktywności ruchowej, świadomości i poczucia tożsamości.

7. Zaburzenia lękowe – mechanizmy powstawania i przebieg. Osiowe objawy nerwicowe. Typy zaburzeń lękowych. Analiza przypadków.

8. Reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

9. Zaburzenia dysocjacyjne. Zaburzenia somatoformiczne. Analiza przypadków.

10. Zaburzenia afektywne – obraz kliniczny, patogeneza, epidemiologia.

11. Zaburzenia psychotyczne – obraz kliniczny, patogeneza, epidemiologia.

12. Zaburzenia odżywiania się i snu.

13. Projektowanie postępowania diagnostycznego.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na temat specyfiki objawów, syndromów i zaburzeń psychicznych oraz zachowania. W trakcie zajęć będzie również poruszana tematyka genezy zaburzeń.

Omawianie studiów przypadków pacjentów.

Rozmowa dotycząca sposobów pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe oceniane będzie według skali:

0 – 59% - ocena niedostateczna (2.0)

60 - 67% - ocena dostateczna (3.0)

68 – 75% - ocena dostateczna plus (3.5)

76 - 83% - ocena dobra (4.0)

84 – 91% - ocena dobry plus (4.5)

92 – 100% - ocena bardzo dobra (5.0)

Projekt diagnozy opracowywany w kilkuosobowych grupach oceniany będzie na skali 2 (niedostateczny) – 5 (bardzo dobry)

Podstawą wystawienia oceny końcowej z ćwiczeń jest zaliczenie pisemnego kolokwium (realizowanego na platformie edukacyjnej) oraz prezentacja projektów diagnozy (udostępnienie i omówienie na platformie edukacyjnej)

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się oceny cząstkowe z kolokwium i projektu diagnozy. Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,25 – projekt diagnozy

0,75 - kolokwium zaliczeniowe.

Kryterium warunkującym zaliczenie przedmiotu jest obecność na zajęciach (oceniana na podstawie realizacji zadań z każdych zajęć na platformie edukacyjnej/udział w wideokonferencjach) na poziomie frekwencji min. 50%.

Dopuszcza się 2 ćwiczeń bez potrzeby odrabiania nieobecności. W przypadku nieodrobienia przez studenta nieobecności przekraczających dopuszczony limit, każda nieodrobiona nieobecność ponad limit będzie skutkować obniżeniem oceny końcowej z ćwiczeń o pół stopnia.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za pomocą platform: MS Teams i Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.