Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - semestr 1 [W3-PE-OP-S2-SEM01] semestr zimowy 2020/2021
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium - semestr 1 [W3-PE-OP-S2-SEM01]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Violetta Rodek
Literatura:

- D. Urbaniak - Zając, E. Kos: Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa 2013.

- S. Palka: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

- K. Rubacha: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.

- J. Gnitecki: Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Zielona Góra 1993.

- M. Łobocki: Wprowadzenie do metodologii badań. Kraków 1999.

- M. Łobocki: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2005.

- S. Juszczyk: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2005.

- A.W. Maszke: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Rzeszów 2004.

- T. Pilch: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995.

- T. Pilch, T. Bauman: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

- J. Sztumski: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1995.

- W. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1997.

- B. Żechowska: Wybrane metodologiczne wzory badań empirycznych. Katowice 1985.

- J. Brzeziński: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1980.

Zakres tematów:

- zagadnienia metodologiczne, potrzebne do opracowania koncepcji badań własnych (typy i rodzaje badań, ogniwa procesu badawczego, przedmiot badań, cele i problemy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, hipotezy badawcze; klasyfikacje metod, technik i narzędzi badawczych);

- jakościowa orientacja w badaniach pedagogicznych (pozycja badań jakościowych w tradycyjnym modelu empirycznych badań pedagogicznych; nieautonomiczność metody badawczej);

- poszukiwanie własnego obszaru zainteresowań (temat pracy magisterskiej) - dyskusje w grupie seminaryjnej;

- dokonanie kwerendy literatury, związanej z tematem oraz badań naukowych korespondujących z tematem - rozmowa wspólna w czasie spotkań seminaryjnych;

- opracowanie koncepcji badań własnych, wybranie metod, technik i przygotowanie narzędzi badawczych - prezentacja na seminarium, dyskusja i ewentualna korekta;

- rozpoczęcie badań i jednocześnie praca nad rozdziałem metodologicznym lub/i teoretycznym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w formie on-line;

Metody: elementy dyskusji i metody podającej

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie seminarium studenci realizują zadania pisemne:

Semestr zimowy:

- związane z zagadnieniami metodologicznymi, które zostaną rozwinięte w pracy magisterskiej;

- dotyczące kwerendy literatury i badań naukowych korespondujących z ustalonym tematem pracy magisterskiej.

Semestr letni:

- przedstawiają koncepcję badań własnych oraz narzędzia, umożliwiające przeprowadzenie badań;

- oddają do oceny co najmniej jeden rozdział pracy magisterskiej: metodologiczny lub/i teoretyczny;

- prowadzą badania i przygotowują się do ewentualnej prezentacji kwestii problematycznych w czasie indywidualnych konsultacji lub/i w czasie spotkań seminaryjnych.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)