Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wartościowanie, ocena pracy i systemy wynagrodzeń W3-ZZL-S1-WOSW
semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wartościowanie, ocena pracy i systemy wynagrodzeń W3-ZZL-S1-WOSW
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga środa (parzyste), 8:00 - 9:45
sala 227
Bankowa 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 67
Limit miejsc: 72
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Barbara Batko
Strona domowa grupy: http://---
Literatura:

jak w opisie wykładu

Zakres tematów:

jak w opisie wykładu

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

rozwiązywanie problemów na podstawie zadań i studium przypadków, dyskusja;

prezentacja wyników zespołowej pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Praca zaliczeniowa w formie projektu – zespołowa (3-4 osobowe grupy)

Pisemna praca zespołowa – projekt kafeteryjnego systemu motywowania i wynagradzania pracowników w fikcyjnej organizacji. Prezentacja rezultatów pracy zespołowej na forum grupy ćwiczeniowej i obrona prezentowanego stanowiska w czasie dyskusji.

Wymagane jest złożenie projektu przed zakończeniem sesji wykładowej – na 7 dni przed terminem prezentacji pracy podczas ćwiczeń (jak w harmonogramie). Projekt powinien być złożony w wersji elektronicznej na stronie przedmiotu oraz uzupełniony o załącznik – prezentację podsumowującą projekt (max. 10 slajdów).

Wymogi formalne dotyczące pracy zaliczeniowej w formie projektu:

- praca w formie pozwalającej na edycję – docx. lub odt.; objętość – praca nie powinna przekroczyć 10 stron w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; marginesy 2,5);

- konieczne jest korzystanie z wiarygodnych źródeł i powoływanie się na nie w tekście (podanie dolnych przypisów bibliograficznych) oraz podanie spisu bibliograficznego na końcu pracy.

Ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania w praktyce, logiczny i jasny wywód, jakość wniosków, umiejętność prezentowania opracowanych treści oraz poprawność i terminowość złożenia pracy. Główne elementy pracy podlegające weryfikacji:

- posługiwanie się dorobkiem naukowym, bogactwo źródeł literaturowych i ich adekwatne zastosowanie;

- rzetelna (obiektywna) ocena sytuacji organizacji, HR, problemu, kompleksowość ujęcia tematu;

- merytoryczna wartość, w tym złożoność analizy zagadnień, klarowność i spójność oraz trafność rekomendacji;

- sposób prezentacji.

Ocena pracy grupy na podstawie zgodności pracy z kryteriami formalnymi i pod względem merytorycznym. Za przekroczenie terminu złożenia pracy następuje obniżenie oceny o 0,5 oceny.

2. Ocena ciągła – wymagania: aktywność na zajęciach i przygotowanie do zajęć.

Obserwacja postępów w uczeniu się oraz pracy indywidualnej i zespołowej; ocena indywidualnej aktywności i zaangażowania słuchacza w zajęcia. Oceniane jest także terminowe wykonywanie zadań. Uzyskana ocena jest oceną indywidualną.

Uwagi:

4 sem. zarządzania zasobami ludzkimi/stac. I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.