Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II 01-BI-S1-PLII06
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 15

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka II 01-BI-S1-PLII06
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 13:45 - 17:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-04-13 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-04-20 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-04-27 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-04 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-11 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Siupka
Literatura:

Oryginalne i przeglądowe prace naukowe publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych, wydawnictwach uniwersyteckich i naukowych. Bazy danych, specjalistyczne portale naukowe oraz podręczniki akademickie uzupełniające wiedzę.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z zasadami pisania prac naukowych w tym prac dyplomowych

2. Kwerenda literatury z zakresu realizowanego tematu pracy licencjackiej

3. Poznanie podstawowych metod pracy w laboratorium mikrobiologicznym

4. Poznanie metod badawczych i analitycznych bezpośrednio związanych z tematem pracy

5. Doskonalenie umiejętności analizy artykułów naukowych

6. Omawianie i dyskusja wyników oraz zebranych informacji

7. Przygotowanie planu pracy licencjackiej i zakresu treści zawartych w pracy

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie pracy licencjackiej w oparciu o literaturę oraz posiadane wyniki.

Konsultacje merytoryczne przygotowanych fragmentów i całej pracy, analizy i prezentacji wyników z promotorem.

Uczestnictwo w dyskusjach dotyczących tematu pracy licencjackiej, problemów naukowych oraz wyników badań.

Nauka krytycznego spojrzenia na prace naukowego w formie dyskusji nad przykładowymi pracami.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się średnia ważona z następujących aktywności studentka/i:

- pracy z literaturą naukową dotyczącą problematyki pracy badawczej i przygotowania planu pracy (0,5)

- aktywnego udziału w dyskusjach naukowych nad literaturą, problemami naukowymi związanymi z pracą licencjacką (0,2)

- aktywności w pracy laboratoryjnej i przeprowadzenia analizy uzyskanych wyników (0,3)

Kryteria:

Ocenie w sposób ciągły podlega aktywność studenta w poznawaniu i doskonaleniu umiejętności pracy laboratoryjnej, analizy

wyników oraz pracy z literaturą i bazami danych. Weryfikacja odbywa się w czasie wspólnej pracy jak i w czasie dyskusji nad

zagadnieniami teoretycznymi związanymi z tematyką pracy w czasie spotkań z prowadzącym.

Bardzo dobry: student/ka rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę naukową, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, skrupulatnie sporządza dokumentację potrzebną do realizacji pracy licencjackiej, aktywnie uczestniczy w dyskusjach. Wykazuje chęć nauki i doskonalenia umiejętności.

Dobry: student/ka rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę naukową, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, poprawnie sporządza dokumentację, uczestniczy w dyskusjach.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań, jest słabo zaangażowany w realizację tematu pracy, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację.

Niedostateczny: student nie jest zaangażowany w prace wyznaczone przez prowadzącego, nie rozumie sensu powierzonych zadań, niedbale je wykonuje, nie prowadzi dokumentacji, nie potrafi dyskutować.

Przygotowanie pracy licencjackiej:

warunkiem zaliczenia tej formy aktywności jest uzyskanie pozytywnej oceny:

bdb – praca licencjacka jest kompletna, pozbawiony błędów merytorycznych,

db – praca licencjacka jest poprawna, ale niekompletna, z drobnymi błędami merytorycznymi,

dost. – praca licencjacka zawiera błędy merytoryczne i wymaga znacznego uzupełnienia,

ndst. – praca licencjacka jest niespójna, z poważnymi i licznymi błędami merytorycznymi dowodzącymi braku znajomości podstawowej literatury związanej z tematem pracy.

Uwagi:

dr Piotr Siupka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.