Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 13

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grażyna Wilczek
Literatura:

Literaturą adekwatna do opracowywanego tematu, w tym oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe oraz podręczniki, polsko- i anglojęzyczne.

Zakres tematów:

Ze względu na zaistniała sytuację wywołaną z pandemią koronawirusem COVID19 zajęcia będą prowadzone zdalnie.

Podane niżej treści zajęć nie odpowiadają bezpośrednio jednostkom zajęciowym, które obejmują: zajęcia doskonalące w poznawaniu metod poznania funkcji organizmu w aspekcie porównawczym i opracowywanie dokumentacji do własnej pracy licencjackiej. Poznanie form i technik przygotowywania się do właściwego opracowania tematyki pracy, począwszy od nakreślenia adekwatnego planu pracy, sposobów efektywnego opracowania informacji zawartych w różnego typu materiałach źródłowych, nauki dokumentowania szczegółowych informacji w sposób syntetyczny i umożliwiający szybkie skorzystanie z zapisków źródłowych z wykorzystaniem technik bazodanowych. Poznanie sposobów opracowywania wyników naukowych ich krytycznej analizy i umiejętnego wyciągania wniosków. Sposobów wykorzystania multimediów do prezentacji własnych wyników, np. w postaci prezentacji w programie Power Point lub postera, przygotowanego w formie elektronicznej i dyskutowanego podczas zajęć grupowych. Ćwiczenie opracowywania prawidłowego zapisu materiałów źródłowych, wykonywania kwerend materiałów źródłowych i dokonywania syntetycznych opracowań na ich podstawie. Dyskutowanie z opiekunem pracy kolejnych etapów przygotowania swojej pracy licencjackiej i dokumentowanie efektów własnej pracy w tym zakresie.

Przygotowywane tematy:

Kolejne Seminaria to prezentacje przygotowane przez studentów obejmujące zagadnienia dotyczące tematów prac licencjackich, mieszczące się w zakresie: Fizjologia i jej powiązania z biotechnologią, patofizjologią, medycyną i ekologią:

1. Marihuana - fakty i mity

2. Dopalacze - podstępne substancje psychoaktywne

Metody dydaktyczne:

Konsultacje drogą on-line: dotyczą przygotowywanych materiałów, w szczególności doboru piśmiennictwa, weryfikacji zrozumienia tematu i zakresu treściowego własnej pracy licencjackiej i wyjaśniania niezrozumiałych zagadnień

Przygotowanie elektronicznych bazy danych i zapisów z przeglądu piśmiennictwa wskazywanego przez opiekuna i uzyskanego z kwerend baz danych piśmiennictwa naukowego, włączając w to zasoby Centrum Informacji naukowej UŚ oraz elektroniczne bazy Elseviera i Springera.

Przygotowanie ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

Przygotowanie elektronicznej wersji prezentacji w programie Power Point i przedstawienie jej łącznie z dyskusją na seminarium zaliczeniowym.

Metody i kryteria oceniania:

Ze względu na zaistniała sytuację wywołaną z pandemią koronawirusem COVID19 zajęcia będą prowadzone zdalnie.

Ocenie podlega poprawność merytoryczna przygotowywanych materiałów oraz sposoby jego przedstawienia, dotyczy to także prezentacji zakresu opracowania swojej pracy licencjackiej i czytelnego konspektu do tejże.

ocena bdb – brak błędów merytorycznych w prezentacji, logiczne i zrozumiałe formy przedstawiania wyników własnej pracy, ciekawa forma graficzna i dokumentacyjna, .

ocena db – zagadnienie zostało przygotowane w znacznej części poprawnie jednak z pojawiającymi się niedociągnięciami i błędami merytorycznymi. Konspekt pracy omówiony poprawnie z nielicznymi niedomówieniami.

ocena dst – zagadnienie zostało opracowane pobieżnie, i nie pozwala jednoznacznie pozytywnie ocenić całokształtu pracy licencjata. Sporo błędów merytorycznych świadczących o niedopracowaniu zagadnień, które zalecono do przygotowania. Niedosyt opracowań piśmiennictwa zabezpieczający postęp w przygotowaniu pracy.

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie i nie zapełnia nawet 50% wymogów przy licznych błędach merytorycznych i złej interpretacji faktów lub doborze nieadekwatnego piśmiennictwa. Dialog ze studentem wykazuje również szereg braków merytorycznych w podstawowej wiedzy niezbędnej dla opracowania wybranego tematu pracy, student nie potrafi bowiem odpowiedzieć na większość zadawanych pytań.

Ocenie podlega wartość merytoryczna i formalna poprawność pracy licencjackiej:

bardzo dobry – praca licencjacka jest przygotowana samodzielnie, w przemyślany i logiczny sposób. Nie zawiera błędów merytorycznych i edytorskich.

dobry – praca licencjacka jest przygotowana poprawnie, w przemyślany i logiczny sposób. Zawiera nieliczne błędy merytoryczne i edytorskie.

dostateczny – praca licencjacka jest niekompletna, przygotowana niestarannie, zawiera nieliczne błędy merytoryczne i redakcyjne.

niedostateczny – praca licencjacka nie spełnia wymagań merytorycznych i formalnych. Brak pracy licencjackiej także odpowiada ocenie niedostatecznej

Uwagi:

dr hab. Grażyna Wilczek, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)