Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II 01-BT-S1-PLII06
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 13

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka II 01-BT-S1-PLII06
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-05-11 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-18 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-25 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-06-01 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-06-08 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grażyna Wilczek
Literatura:

Literaturą adekwatna do opracowywanego tematu, w tym oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe oraz podręczniki, polsko- i anglojęzyczne.

Zakres tematów:

Ze względu na zaistniała sytuację wywołaną z pandemią koronawirusem COVID19 zajęcia będą prowadzone zdalnie.

Podane niżej treści zajęć nie odpowiadają bezpośrednio jednostkom zajęciowym, które obejmują: zajęcia doskonalące w poznawaniu metod poznania funkcji organizmu w aspekcie porównawczym i opracowywanie dokumentacji do własnej pracy licencjackiej. Poznanie form i technik przygotowywania się do właściwego opracowania tematyki pracy, począwszy od nakreślenia adekwatnego planu pracy, sposobów efektywnego opracowania informacji zawartych w różnego typu materiałach źródłowych, nauki dokumentowania szczegółowych informacji w sposób syntetyczny i umożliwiający szybkie skorzystanie z zapisków źródłowych z wykorzystaniem technik bazodanowych. Poznanie sposobów opracowywania wyników naukowych ich krytycznej analizy i umiejętnego wyciągania wniosków. Sposobów wykorzystania multimediów do prezentacji własnych wyników, np. w postaci prezentacji w programie Power Point lub postera, przygotowanego w formie elektronicznej i dyskutowanego podczas zajęć grupowych. Ćwiczenie opracowywania prawidłowego zapisu materiałów źródłowych, wykonywania kwerend materiałów źródłowych i dokonywania syntetycznych opracowań na ich podstawie. Dyskutowanie z opiekunem pracy kolejnych etapów przygotowania swojej pracy licencjackiej i dokumentowanie efektów własnej pracy w tym zakresie.

Przygotowywane tematy:

Kolejne Seminaria to prezentacje przygotowane przez studentów obejmujące zagadnienia dotyczące tematów prac licencjackich, mieszczące się w zakresie: Fizjologia i jej powiązania z biotechnologią, patofizjologią, medycyną i ekologią:

1. Marihuana - fakty i mity

2. Dopalacze - podstępne substancje psychoaktywne

Metody dydaktyczne:

Konsultacje drogą on-line: dotyczą przygotowywanych materiałów, w szczególności doboru piśmiennictwa, weryfikacji zrozumienia tematu i zakresu treściowego własnej pracy licencjackiej i wyjaśniania niezrozumiałych zagadnień

Przygotowanie elektronicznych bazy danych i zapisów z przeglądu piśmiennictwa wskazywanego przez opiekuna i uzyskanego z kwerend baz danych piśmiennictwa naukowego, włączając w to zasoby Centrum Informacji naukowej UŚ oraz elektroniczne bazy Elseviera i Springera.

Przygotowanie ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

Przygotowanie elektronicznej wersji prezentacji w programie Power Point i przedstawienie jej łącznie z dyskusją na seminarium zaliczeniowym.

Metody i kryteria oceniania:

Ze względu na zaistniała sytuację wywołaną z pandemią koronawirusem COVID19 zajęcia będą prowadzone zdalnie.

Ocenie podlega poprawność merytoryczna przygotowywanych materiałów oraz sposoby jego przedstawienia, dotyczy to także prezentacji zakresu opracowania swojej pracy licencjackiej i czytelnego konspektu do tejże.

ocena bdb – brak błędów merytorycznych w prezentacji, logiczne i zrozumiałe formy przedstawiania wyników własnej pracy, ciekawa forma graficzna i dokumentacyjna, .

ocena db – zagadnienie zostało przygotowane w znacznej części poprawnie jednak z pojawiającymi się niedociągnięciami i błędami merytorycznymi. Konspekt pracy omówiony poprawnie z nielicznymi niedomówieniami.

ocena dst – zagadnienie zostało opracowane pobieżnie, i nie pozwala jednoznacznie pozytywnie ocenić całokształtu pracy licencjata. Sporo błędów merytorycznych świadczących o niedopracowaniu zagadnień, które zalecono do przygotowania. Niedosyt opracowań piśmiennictwa zabezpieczający postęp w przygotowaniu pracy.

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie i nie zapełnia nawet 50% wymogów przy licznych błędach merytorycznych i złej interpretacji faktów lub doborze nieadekwatnego piśmiennictwa. Dialog ze studentem wykazuje również szereg braków merytorycznych w podstawowej wiedzy niezbędnej dla opracowania wybranego tematu pracy, student nie potrafi bowiem odpowiedzieć na większość zadawanych pytań.

Ocenie podlega wartość merytoryczna i formalna poprawność pracy licencjackiej:

bardzo dobry – praca licencjacka jest przygotowana samodzielnie, w przemyślany i logiczny sposób. Nie zawiera błędów merytorycznych i edytorskich.

dobry – praca licencjacka jest przygotowana poprawnie, w przemyślany i logiczny sposób. Zawiera nieliczne błędy merytoryczne i edytorskie.

dostateczny – praca licencjacka jest niekompletna, przygotowana niestarannie, zawiera nieliczne błędy merytoryczne i redakcyjne.

niedostateczny – praca licencjacka nie spełnia wymagań merytorycznych i formalnych. Brak pracy licencjackiej także odpowiada ocenie niedostatecznej

Uwagi:

dr hab. Grażyna Wilczek, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.