Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 14

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 14 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Weronika Rupik
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Literatura specjalistyczna (głównie anglojęzyczne prace oryginale i przeglądowe) dobierane zgodnie ze specyfiką pracy licencjackiej.

Literatura uzupełniająca

Wybrane prace licencjackie prowadzone w Zespole Histologii i Embriologii Zwierząt.

Zakres tematów:

Kontynuowanie prowadzonych prostych analiz (pomiarów) w laboratorium i sporządzanie dokumentacji lub opcjonalnie dalsze prowadzenie hodowli i sporządzanie odpowiednich raportów.

Wykonanie kwerendy piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej.

Przygotowanie pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Metody i kryteria oceniania:

wymagania merytoryczne

Podstawowe wiadomości na temat metod badawczych stosowanych w hodowlach tkankowych. Wykonanie kwerendy piśmiennictwa i napisanie pracy licencjackiej.

kryteria oceny

bdb – student samodzielnie przeprowadza proste analizy (pomiary i obserwacje) w laboratorium/hodowli. Wykonuje samodzielnie kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

+ db -student z niewielką pomocą przeprowadza proste analizy (pomiary i obserwacje) w laboratorium/hodowli. Wykonuje samodzielnie kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student ma niewielkie problemy z dyskutowaniem możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

db - student przeprowadza przy pomocy prowadzącego proste analizy (pomiary i obserwacje) w laboratorium/hodowli. Z pomocą prowadzącego wykonuje kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

+ dst - student ma problemy z przeprowadzaniem prostych analiz (pomiarów i obserwacji) w laboratorium/hodowli. Z pomocą prowadzącego wykonuje kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

dst – student ma duże problemy z przeprowadzaniem prostych analiz (pomiarów i obserwacji) w laboratorium/hodowli. Z dużą pomocą prowadzącego wykonuje kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

ndst - student nie przeprowadza prostych analiz (pomiarów i obserwacji) w laboratorium/hodowli. Nawet przy pomocy prowadzącego nie potrafi wykonać kwerendy piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

Zaliczenie końcowe/praca licencjacka

Najpóźniej na ostatnich zajęciach studenci przedstawiają promotorowi pracę licencjacką.

Oceniane są: twórcze podejście do tematu pracy naukowej; jakość zgromadzonych materiałów źródłowych oraz stopień ich przetworzenia i wykorzystania; poprawność merytoryczna i formalna

bdb – student samodzielnie przygotowuje pracę licencjacką do której promotor nie ma większych uwag i zastrzeżeń.

+ db – student przygotowuje pracę licencjacką do której promotor ma tylko niewielkie uwagi formalne.

db – student przygotowuje pracę licencjacką do której promotor ma uwagi formalne.

+ dst – student przygotowuje pracę licencjacką do której promotor ma liczne uwagi formalne oraz niewielkie uwagi merytoryczne.

dst – student przygotowuje pracę licencjacką do którego promotor ma liczne uwagi formalne i merytoryczne.

ndst – student nie przygotowuje pracy licencjackiej.

Uwagi:

dr hab. Weronika Rupik, prof. UŚ

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie laboratoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)