Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 28

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka II [01-BT-S1-PLII06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 28 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Babczyńska
Literatura:

Do pracy licencjackiej oraz do prezentacji oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe wskazane przez promotora lub wyszukane samodzielnie

dotyczące opracowywanego tematu pracy licencjackiej, w tym anglojęzyczne

Zakres tematów:

Zajęcia doskonalące w poznawaniu metod poznania funkcji organizmu w aspekcie porównawczym i opracowywanie dokumentacji do

własnej pracy licencjackiej.

Ćwiczenie form i technik przygotowywania się do właściwego opracowania tematyki pracy, efektywne opracowania informacji zawartych

w różnego typu materiałach źródłowych, dokumentowanie szczegółowych informacji umożliwiające szybkie skorzystanie z zapisków

źródłowych i baz danych.

Ćwiczenie krytycznej analizy krytycznej analizy i wyciągania wniosków. Wykonywanie kwerend materiałów źródłowych i dokonywania

syntetycznych opracowań na ich podstawie.

Dyskutowanie z opiekunem pracy kolejnych etapów i przygotowania własnej pracy licencjackiej, dokumentowanie efektów własnej pracy

w tworzeniu pracy licencjackiej dotyczącej optogenetyki jako nowoczesnego narzędzia diagnostycznego

Metody dydaktyczne:

systematyczne gromadzenie i przetwarzanie materiałów źródłowych;

- przygotowanie manuskryptu pracy licencjackiej.

Konsultacje:

- dyskusja na temat sposobu przetworzenia i wykorzystania materiałów źródłowych;

- dyskusja na temat treści, struktury i poprawności formalnej pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych. Ocenie podlega:

- poprawność i terminowość wykonania zadań

- wartość merytoryczna zgromadzanych materiałów źródłowych oraz stopień ich opracowania/przetworzenia/wykorzystania

- twórcze podejście oraz merytoryczna i formalna poprawność pracy licencjackiej

Zaliczenie końcowe/praca licencjacka. Przedstawienie do oceny manuskryptu pracy licencjackiej. Oceniane są: twórcze podejście do

tematu pracy naukowej; jakość zgromadzonych materiałów źródłowych oraz stopień ich przetworzenia i wykorzystania; poprawność

merytoryczna i formalna.

Ocenie podlega poprawność merytoryczna przygotowywanych materiałów oraz sposoby jego przedstawienia, dotyczy to także

prezentacji zakresu opracowania swojej pracy licencjackiej i czytelnego konspektu do tejże.

ocena bdb – brak błędów merytorycznych w prezentacji, logiczne i zrozumiałe formy przedstawiania wyników własnej pracy, ciekawa

forma graficzna i dokumentacyjna, wykazanie się teoretyczną znajomością podejmowanej tematyki i umiejętnością jej zaprezentowania

w sposób prosty i zrozumiały dla słuchacza.

ocena db – zagadnienie zostało przygotowane w znacznej części poprawnie jednak z pojawiającymi się niedociągnięciami i błędami

merytorycznymi. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i dobrym wykorzystaniu

piśmiennictwa. Konspekt pracy omówiony poprawnie z nielicznymi niedomówieniami.

ocena dst – zagadnienie zostało opracowane pobieżnie, i nie pozwala jednoznacznie pozytywnie ocenić całokształtu pracy licencjata.

Sporo błędów merytorycznych świadczących o niedopracowaniu zagadnień, które zalecono do przygotowania. Niedosyt opracowań

piśmiennictwa zabezpieczający postęp w przygotowaniu pracy.

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie i nie zapełnia nawet 50% wymogów przy licznych błędach

merytorycznych i złej interpretacji faktów lub doborze nieadekwatnego piśmiennictwa. Dialog ze studentem wykazuje również szereg

braków merytorycznych w podstawowej wiedzy niezbędnej dla opracowania wybranego tematu pracy, student nie potrafi bowiem

odpowiedzieć na większość zadawanych pytań.

Uwagi:

dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)