Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II 01-BT-S1-PLII06
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 28

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia licencjacka II 01-BT-S1-PLII06
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 28 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:15 - 19:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-05-11 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-18 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-25 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-06-01 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-06-08 16:15 : 19:15 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Babczyńska
Literatura:

Do pracy licencjackiej oraz do prezentacji oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe wskazane przez promotora lub wyszukane samodzielnie

dotyczące opracowywanego tematu pracy licencjackiej, w tym anglojęzyczne

Zakres tematów:

Zajęcia doskonalące w poznawaniu metod poznania funkcji organizmu w aspekcie porównawczym i opracowywanie dokumentacji do

własnej pracy licencjackiej.

Ćwiczenie form i technik przygotowywania się do właściwego opracowania tematyki pracy, efektywne opracowania informacji zawartych

w różnego typu materiałach źródłowych, dokumentowanie szczegółowych informacji umożliwiające szybkie skorzystanie z zapisków

źródłowych i baz danych.

Ćwiczenie krytycznej analizy krytycznej analizy i wyciągania wniosków. Wykonywanie kwerend materiałów źródłowych i dokonywania

syntetycznych opracowań na ich podstawie.

Dyskutowanie z opiekunem pracy kolejnych etapów i przygotowania własnej pracy licencjackiej, dokumentowanie efektów własnej pracy

w tworzeniu pracy licencjackiej dotyczącej optogenetyki jako nowoczesnego narzędzia diagnostycznego

Metody dydaktyczne:

systematyczne gromadzenie i przetwarzanie materiałów źródłowych;

- przygotowanie manuskryptu pracy licencjackiej.

Konsultacje:

- dyskusja na temat sposobu przetworzenia i wykorzystania materiałów źródłowych;

- dyskusja na temat treści, struktury i poprawności formalnej pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych. Ocenie podlega:

- poprawność i terminowość wykonania zadań

- wartość merytoryczna zgromadzanych materiałów źródłowych oraz stopień ich opracowania/przetworzenia/wykorzystania

- twórcze podejście oraz merytoryczna i formalna poprawność pracy licencjackiej

Zaliczenie końcowe/praca licencjacka. Przedstawienie do oceny manuskryptu pracy licencjackiej. Oceniane są: twórcze podejście do

tematu pracy naukowej; jakość zgromadzonych materiałów źródłowych oraz stopień ich przetworzenia i wykorzystania; poprawność

merytoryczna i formalna.

Ocenie podlega poprawność merytoryczna przygotowywanych materiałów oraz sposoby jego przedstawienia, dotyczy to także

prezentacji zakresu opracowania swojej pracy licencjackiej i czytelnego konspektu do tejże.

ocena bdb – brak błędów merytorycznych w prezentacji, logiczne i zrozumiałe formy przedstawiania wyników własnej pracy, ciekawa

forma graficzna i dokumentacyjna, wykazanie się teoretyczną znajomością podejmowanej tematyki i umiejętnością jej zaprezentowania

w sposób prosty i zrozumiały dla słuchacza.

ocena db – zagadnienie zostało przygotowane w znacznej części poprawnie jednak z pojawiającymi się niedociągnięciami i błędami

merytorycznymi. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i dobrym wykorzystaniu

piśmiennictwa. Konspekt pracy omówiony poprawnie z nielicznymi niedomówieniami.

ocena dst – zagadnienie zostało opracowane pobieżnie, i nie pozwala jednoznacznie pozytywnie ocenić całokształtu pracy licencjata.

Sporo błędów merytorycznych świadczących o niedopracowaniu zagadnień, które zalecono do przygotowania. Niedosyt opracowań

piśmiennictwa zabezpieczający postęp w przygotowaniu pracy.

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie i nie zapełnia nawet 50% wymogów przy licznych błędach

merytorycznych i złej interpretacji faktów lub doborze nieadekwatnego piśmiennictwa. Dialog ze studentem wykazuje również szereg

braków merytorycznych w podstawowej wiedzy niezbędnej dla opracowania wybranego tematu pracy, student nie potrafi bowiem

odpowiedzieć na większość zadawanych pytań.

Uwagi:

dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.