Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 4) [06-PE-EWP-S1-38.3] semestr letni 2020/2021
seminarium, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium (sem. 4) [06-PE-EWP-S1-38.3]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Gałązka
Literatura:

blewicz K., Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1994.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

Denzin N., Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century. CA: Sage, Thousand Oaks 1997.

Denzin N., Lincoln Y., red., Handbook of Qualitative Research, CA: Sage, Thousand Oaks 2000.

Diener E., Crandal R., Ethics in Social and Behavioral Research, University of Chicago Press, Chicago 1978.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Galewicz W., O etyce badań naukowych, „Diametros” nr 19 (marzec 2009), s. 48-57.

Gnitecki J., Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej. WSP, Zielona Góra 1996.

Gubrium J., Holstein J., The New Language of Qualitative Method. Oxford University Press, New York 1997.

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

Holstein J., Gubrium J., The Active Interview. Sage, Thousand Oaks 1995.

Homan R., The Ethics of Social Research, Longman, London 1991.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, ŚWSZ, Katowice 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych szkice metodologiczne. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, PTP, Warszawa 1992.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Warszawa 2000.

Kubinowski D., Nowak M., red., Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Impuls, Kraków 2006.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2004.

Malikowski M., Niezgoda H., red., Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów. Tyczyn 1997.

Maszke A., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

Miles M.B., Huberman M.A., Analiza danych jakościowych. Białystok 2000.

Nowak S., Metodologia badań społecznych. Warszawa 1985.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna. GWP, Gdańsk 2006

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Żak, Warszawa 2001.

Sawicki M., Hermeneutyka pedagogiczna. Semper, Warszawa 1966.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Sosnowski A., Obserwacja uczestnicząca. Osiągnięcia i perspektywy. W: K. Lutyński, red., Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych. Warszawa 1985, s. 125-138.

Straś-Romanowska M., red., Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

Straś-Romanowska, red., Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Śliwerski B., Kodeks etyczny prowadzenia badań pedagogicznych – http://sliwerski-pedagog/blogspot.com.

Urbaniak-Zając, Piekarski J., red., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.

Wallon P., Cambier A., Engelhart M., Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Włodarek J., Ziółkowski M., red., Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań 1990.

Urbaniak-Zając, Piekarski J., red., Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.

Zakres tematów:

Poznanie, dystrybucja wiedzy, istota nauki, teorie naukowe – modele badawcze w naukach społecznych

2/ Organizacja badań. Konceptualizacja badawcza. Przedmiot i cel badań, formułowanie problemów i hipotez badawczych Definiowanie i operacjonalizacja pojęć. Zmienne i ich rodzaje. Wskaźniki w badaniach pedagogicznych.

3/ Pomiar w badaniach empirycznych - określenie i właściwości pomiaru, skale pomiarowe.

4/ Badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych . Omówienie metod i technik badawczych. Dobór próby badawczej.

5/ Omówienie metod i technik badawczych. Typy badań a dobór próby badawczej.

6/Etyczne aspekty badań empirycznych Opracowywanie wyników badań. Doświadczenia badawcze

Metody dydaktyczne:

DYSKUSJE

OMAWIANIE WYNIKÓW BADAN

PREZENTACJE

Metody i kryteria oceniania:

PRZYGOTOWANIE ROZDZIAŁÓW TEORETYCZNYCH ORAZ METODOLOGII BADAŃ WŁASNYCH

PRZEPROWADZENIE BADAŃ ORAZ OPRACOWANIE WYNIKOW BADAN

Uwagi:

opracowanie wstępu i zakończenia.

Przygotowanie pracy zgodnie z wymogami formalnymi.

Zasady umieszczania pracy w systemie APD.

Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)