Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania W3-PC-MJS-TW
semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoria wychowania W3-PC-MJS-TW
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala aula
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań:
2021-03-09 13:45 : 15:15 sala aula
Grażyńskiego
2021-03-23 13:45 : 15:15 sala aula
Grażyńskiego
2021-04-20 13:45 : 15:15 sala aula
Grażyńskiego
2021-05-04 13:45 : 15:15 sala aula
Grażyńskiego
2021-05-18 13:45 : 15:15 sala aula
Grażyńskiego
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 56
Limit miejsc: 62
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Cichoń W.: Wartości – człowiek – wychowanie. Kraków 1996, Wyd. UJ.

Ecler-Nocoń B.: Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły. Rzecz dla pedagogów. Katowice 2009, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kozielecki J. (red.): Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, Wyd. Akademickie „Żak”.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa 2019, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwieciński Z.: Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań – Olsztyn 2000, Wyd. „Edytor”.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Melosik Z.: Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków 2014.

Nalaskowski S.: O ideale wychowania i celach kształcenia. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek.

Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, WAiP.

Olbrycht K. (red.): Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga. Katowice 1995, Wyd. UŚ.

Opara, E. Starzyńska – Kościuszko (red.): Z zagadnień współczesnej aksjologii. Olsztyn 1996, Wyd. WSP.

Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków 2004, Wyd. UJ.

Papież J. (red.): Tożsamość teorii wychowania. Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Romanowska-Łakomy H. (red.): Człowiek i człowieczeństwo: strategia bycia i stawania się człowiekiem. Olsztyn 2002.

Sośnicki K.: Istota i cele wychowania. Warszawa 1964, PZWS.

Śliwerski B.: Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Śliwerski B.: Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Warszawa 2011, Wyd. APS.

Tchorzewski A. (red.): Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz 1993.

Tchorzewski A., Zwierzchowski P. (red.): Sens życia – sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu wieków. Bydgoszcz 2001, Wyd. „Wers”.

Tchorzewski A., Wstęp do teorii wychowania. Kraków 2018, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Witkowski L.: Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Kraków 2009, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Żywczok A. (red.), Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej. Warszawa 2014.

Zakres tematów:

1.Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki.

2. Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i noetyczne podłoże wychowania.

3. Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4. Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5. Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6. Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7. Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8. Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

9. Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

10. Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia na odległość (zdalnego). Metody podające wiedzę z uwzględnieniem prezentacji multimedialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny będzie:

– znajomość przedstawicieli teorii wychowania i ich dorobku,

– znajomość podstawowych założeń nurtów i koncepcji wychowania,

– znajomość głównych kategorii aksjologicznych,

– rozumienie powiązań między teorią a praktyką pedagogiczną,

– umiejętność twórczego myślenia.

Wszyscy uczestnicy wykładu są zobowiązani do napisania testu w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Test zawiera kilka pytań. Wyniki testu ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Student, który uzyska z testu ocenę niedostateczną poprawia jego wynik w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.