Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska I W2-S2BT19-2BT-05
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia magisterska I W2-S2BT19-2BT-05
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 8:00 - 16:15
sala sale KM
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Borymski, Anna Markowicz, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Płociniczak, Piotr Siupka, Sławomir Sułowicz
Literatura:

Artykuły oryginalne, przeglądowe oraz metodyczne z zakresu wykonywanych badań.

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Zakres tematów:

Bacterial-assisted phytoremediation of soil co-contaminated with hydrocarbons and heavy metals.

Fitoremediacja gleby skażonej metalami ciężkimi i węglowodorami wspomagana bakteriami oraz dodatkiem mączki kostno-mięsnej

Ocena toksyczności nanomateriałów na podstawie mikrobiologicznych testów

Próba izolacji pęcherzyków błony zewnętrznej (OMVs) endofitycznej bakterii Pseudomonas sp

Wykorzystanie metod molekularnych do oceny liczebności i bioróżnorodności zespołów bakterii w glebie nawożonej osadem ściekowym

Phylogenetic identification of Actinobacteria from coal related environments and examination of biosynthetic gene clusters expression in contant with fungi.

Badanie stresu oksydacyjnego u bakterii

Metody dydaktyczne:

Praca w laboratorium pod opieką promotora, formułowanie tez badawczych, przeprowadzanie zaplanowanych eksperymentów, rozwiązywanie problemów badawczych.

Nauka i pomoc w wyszukiwaniu i studiowaniu literatury z zakresu realizowanego tematu pracy. Ocena przydatności zgromadzonej literatury do pisania pracy i dyskusja problemów naukowych z opiekunem lub promotorem pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest bardzo zaangażowany i kreatywny w prowadzeniu badań, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest zaangażowany w prowadzenie doświadczeń, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację badań, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych badań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków, nie dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o materiały i aparaturę naukową.

Raporty z przeprowadzonych doświadczeń:

Bardzo dobry: raport jest kompletny, pozbawiony błędów merytorycznych, wykonany starannie i oddany w terminie.

Dobry: raport jest kompletny, zawiera drobne błędy, wykonany starannie, oddany w terminie.

Dostateczny: raport jest kompletny, zawiera istotne błędy, wykonany niedbale, oddany w terminie lub po terminie.

Niedostateczny: raport jest niekompletny, dokumentacja nierzetelna, zawiera poważne błędy, brak poprawnych wniosków, wykonany niedbale, oddany po terminie.

Warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena z raportów z przeprowadzonych doświadczeń.

Uwagi:

MIK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.