Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa I W2-S2OS19-2OS-03A
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa I W2-S2OS19-2OS-03A
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 13:00
sala sale KBiOP
Jagiellońska jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Kompała-Bąba
Literatura:

1. Cornelissen, J.H.C., Lavorel, S., Garnier, E., Díaz, S., Buchmann, N., Gurvich,D.E., Reich, P.B., Ter Morgan, H.D., van der Heijden, M.G.A., Pausas, J.G.& Poorter, H. (2003) A handbook of protocols for standardised and easy measurement of plant functional traits worldwide. Australian Journal of Botany, 51, 335–380

2. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Vademecum Geobotanicum. Publisher: Sorus, Instytut Botaniki UJ, Poznań – Kraków

3. Szczegółowe instrukcje, procedury i normy z grupy PN-EN ISO obejmujące wytyczne zbioru materiału do badań i jego analizy.

Zakres tematów:

Zapoznanie się z metodami prac terenowych na obszarach miejsko-przemysłowych w ekosystemach lądowych i wodnych.

Zapoznanie ze spektrum badań laboratoryjnych w zakresie cech funkcjonalnych roślin i podłoża oraz wody. Metodyka zbioru próbek roślin i gleby, przygotowanie ich do analiz. Interpretacja uzyskanych wyników.

Kwerenda piśmiennictwa z zakresu tematyki pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna (z wykorzystaniem elementów tutoringu spersonalizowanego) i grupowa, formułowanie i rozwiazywanie problemów badawczych, dyskusja, analiza przypadku, praca laboratoryjna, praca z tekstem, z bazami danych gatunków i ich cech, z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych takich jak np. Learning Applications, padlet)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona ocen z:

- ciągłej oceny aktywności i umiejętności praktycznych (0,5);

- opracowanie state of the art w zakresie tematyki pracy dyplomowej (0,5);

Zaliczenie pracowni specjalizacyjnej wymaga uzyskania pozytywnej oceny z każdej z form aktywności weryfikowanej w ramach modułu.

Uzyskuje ocenę:

bardzo dobrą - jeżeli aktywnie bierze udział w zajęciach, potrafi objaśnić kolejne etapy przeprowadzanych procedur i zna zasadę działania stosowanych technik; opracowany rozdział pracy dyplomowej oparty jest na dostępnej literaturze przedmiotu.

dobrą - jeżeli rozumie zasadnicze etapy procedur wykorzystywanych w realizowanej pracy badawczej; opracowany rozdział pracy dyplomowej oparty jest na dostępnej literaturze przedmiotu lecz wykazuje braki w zakresie kluczowych zagadnień.

dostateczną - jeżeli student potrzebuje dodatkowych wskazówek od prowadzącego i nie wykazuje własnej inicjatywy w ramach prowadzonych prac; opracowany rozdział pracy dyplomowej oparty jest na przypadkowo dobranym zestawie prac publikowanych i nie odnosi się do kluczowych zagadnień, zawiera drobne błędy merytoryczne.

niedostateczną - jeżeli student nie uczestniczy czynnie w pracach laboratoryjnych i terenowych. Opracowany rozdział pracy dyplomowej nie został przygotowany lub jest fragmentaryczny i zawiera błędy merytoryczne.

Uwagi:

dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba

Zajęcia odbywają się w terenie lub na Platformie Teams. Materiały dla studentów wysyłane są przez Office 365 (zamieszczane w materiałach lub w Notesie) lub drogą e-mail.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.