Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe I W2-S2BI19-2BL-07A
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 13

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe I W2-S2BI19-2BL-07A
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 1
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Poprawa
Literatura:

Publikacje naukowe i popularno-naukowe dotyczące poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie seminariów.

Zakres tematów:

Tematy prezentacji indywidualnych:

1. Zarazy, które zdziesiątkowały ludzkość .

2. Potworniaki - budowa, powstawanie i sposoby leczenia.

3. Życie po życiu. Co się dzieje z ciałem po śmierci.

4. Botanika sądowa- zastosowanie w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem palinologii kryminalistycznej.

5. Chimery (hybrydy ludzi i zwierząt).

6. Umierające w ciszy rafy koralowe

Tematy posterów zostaną przydzielone w trakcie zajęć, będą zależały od wybranych przez studentów artykułów naukowych.

Debata: Zielona rewolucja

Metody dydaktyczne:

1. Referat w oparciu o prezentację multymedialną.

2. Prezebtacja posterowa (seminaryjna sesja posterowa)

3. Debata okswordzka.

4. Dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian umiejętności autoprezentacji i pracy w zespole– przygotowanie referatu naukowego na wybrany temat. Przygotowanie prezentacji indywidualnej oraz przygotowanie prezentacji zespołowej w formie posteru.

bdb – student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialne/posterowej, dyskutuje zagadnienia związane z

tematyką seminarium, wyraża wątpliwości, definiuje problemy i szuka rozwiązań.

db - student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej/posterowej oraz dyskutuje zagadnienia

związane z tematyką seminarium.

dst – student czytając napisany tekst wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz podejmuje próby dyskusji na

zagadnienia związane z tematyką seminarium.

ndst - student nie potrafi wygłosić referatu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, nie potrafi podjąć dyskusji na zagadnienia

związane z tematyką seminarium.

Studenci w wyznaczonej przez osobę prowadzącą zajęcia kolejności w ramach pracy własnej przygotowują prezentację multimedialną i wygłaszają w oparciu o nią 30-minutowy referat związany z tematyką zajęć. Następnie odbywa się dyskusja nad wartością merytoryczną i dydaktyczną prezentacji. Zespoły studenckie przygotowują prezentację posterową i przedstawiają swoje prezentacje w trakcie seminaryjnej sesji posterowej.

2. Debata

Sprawdzenie umiejętności dyskusji, argumentowania, zadawania pytań, pracy zespołowej - przygotowanie debaty na zadany lub

wybrany przez studentów temat (zespół "za" i zespół "przeciw")

bdb - student jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, aktywnie uczestniczy w debacie, poprawnie formułuje pytania,

argumentuje i dyskutuje.

db - student jest dobrze przygotowany merytorycznie, stara się uczestniczyć w debacie, poprawnie formułuje pytania, argumentuje i

dyskutuje.

dst - student jest słabo przygotowany merytorycznie, mało aktywnie uczestniczy w debacie, z trudem samodzielnie formułuje pytania i

przedstawia argumenty.

ndst - student jest nieprzygotowany merytorycznie, nie uczestniczyć w debacie, nie dyskutuje, jest całkowicie bierny.

3. Ocena ciągła

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć, które umożliwią dyskutowanie problematyki poruszanej przez

prowadzącego i referującego.

bdb – student aktywnie dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski

wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

db - student dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze

znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

dst - student wykazuje problemy w dyskutowaniu treści przedstawionych na seminarium, z trudem samodzielnie formułuje opinie oraz

wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

ndst - student nie dyskutuje w ogóle na temat treści przedstawionych na seminarium, z trudem formułuje opinie oraz wnioski wynikające

ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała aktywność studenta w prowadzonych dyskusjach.

Uwagi:

dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.