Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe I W2-S2BI19-2BL-07A
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe I W2-S2BI19-2BL-07A
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 1
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Poprawa
Literatura:

Publikacje naukowe i popularno-naukowe dotyczące poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie seminariów.

Zakres tematów:

Tematy prezentacji indywidualnych:

1. Zarazy, które zdziesiątkowały ludzkość .

2. Potworniaki - budowa, powstawanie i sposoby leczenia.

3. Życie po życiu. Co się dzieje z ciałem po śmierci.

4. Botanika sądowa- zastosowanie w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem palinologii kryminalistycznej.

5. Chimery (hybrydy ludzi i zwierząt).

6. Umierające w ciszy rafy koralowe

Tematy posterów zostaną przydzielone w trakcie zajęć, będą zależały od wybranych przez studentów artykułów naukowych.

Debata: Zielona rewolucja

Metody dydaktyczne:

1. Referat w oparciu o prezentację multymedialną.

2. Prezebtacja posterowa (seminaryjna sesja posterowa)

3. Debata okswordzka.

4. Dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian umiejętności autoprezentacji i pracy w zespole– przygotowanie referatu naukowego na wybrany temat. Przygotowanie prezentacji indywidualnej oraz przygotowanie prezentacji zespołowej w formie posteru.

bdb – student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialne/posterowej, dyskutuje zagadnienia związane z

tematyką seminarium, wyraża wątpliwości, definiuje problemy i szuka rozwiązań.

db - student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej/posterowej oraz dyskutuje zagadnienia

związane z tematyką seminarium.

dst – student czytając napisany tekst wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz podejmuje próby dyskusji na

zagadnienia związane z tematyką seminarium.

ndst - student nie potrafi wygłosić referatu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, nie potrafi podjąć dyskusji na zagadnienia

związane z tematyką seminarium.

Studenci w wyznaczonej przez osobę prowadzącą zajęcia kolejności w ramach pracy własnej przygotowują prezentację multimedialną i wygłaszają w oparciu o nią 30-minutowy referat związany z tematyką zajęć. Następnie odbywa się dyskusja nad wartością merytoryczną i dydaktyczną prezentacji. Zespoły studenckie przygotowują prezentację posterową i przedstawiają swoje prezentacje w trakcie seminaryjnej sesji posterowej.

2. Debata

Sprawdzenie umiejętności dyskusji, argumentowania, zadawania pytań, pracy zespołowej - przygotowanie debaty na zadany lub

wybrany przez studentów temat (zespół "za" i zespół "przeciw")

bdb - student jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, aktywnie uczestniczy w debacie, poprawnie formułuje pytania,

argumentuje i dyskutuje.

db - student jest dobrze przygotowany merytorycznie, stara się uczestniczyć w debacie, poprawnie formułuje pytania, argumentuje i

dyskutuje.

dst - student jest słabo przygotowany merytorycznie, mało aktywnie uczestniczy w debacie, z trudem samodzielnie formułuje pytania i

przedstawia argumenty.

ndst - student jest nieprzygotowany merytorycznie, nie uczestniczyć w debacie, nie dyskutuje, jest całkowicie bierny.

3. Ocena ciągła

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć, które umożliwią dyskutowanie problematyki poruszanej przez

prowadzącego i referującego.

bdb – student aktywnie dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski

wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

db - student dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze

znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

dst - student wykazuje problemy w dyskutowaniu treści przedstawionych na seminarium, z trudem samodzielnie formułuje opinie oraz

wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

ndst - student nie dyskutuje w ogóle na temat treści przedstawionych na seminarium, z trudem formułuje opinie oraz wnioski wynikające

ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała aktywność studenta w prowadzonych dyskusjach.

Uwagi:

prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.