Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 18:45
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adam Rostański, Alina Urbisz
Literatura:

1. Falińska K. 1998. Plant population biology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków

2. Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. Vademecum Geobotanicum 4: 1-586. Wyd. Naukowe PWN

3. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

4. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

5. Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in Poland. Wydawnictwo UŚ, Katowice

6. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz Al., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

7. Wierzbicka M. (red.). 2015. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego

8. oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe dotyczące omawianych tematów

Zakres tematów:

1. Metodyka oraz praktyczne wykonanie analiz w laboratorium

2. Oznaczanie różnych grup roślin, identyfikacja gatunków wskaźnikowych dla wybranych siedlisk,

3. Przegląd baz danych florystycznych pod kątem cech życiowych roślin,

4. Metody badań terenowych: zakładanie i oznakowywanie powierzchni badawczych w terenie, pozyskiwanie materiału badawczego, przygotowywanie formularzy do badań terenowych, wykonywanie pomiarów i dokumentacji fotograficznej w terenie,

5. Flora i zbiorowiska naturalne i synantropijne; problemy ochrony szaty roślinnej - doskonalenie umiejętność identyfikacji gatunków, zbiorowisk roślinnych i siedlisk w terenie, zapoznanie się z formami ochrony terenów cennych przyrodniczo.

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie analiz laboratoryjnych i/lub z praca w terenie. Formułowanie hipotez badawczych i ich weryfikacja. Opracowania uzyskanych wyników.

Dyskusja na temat treści, struktury i poprawności merytorycznej i formalnej pracy magisterskiej oraz sposobu przetworzenia i opracowania gromadzonych materiałów źródłowych

Obserwacja i pomiary w terenie lub laboratorium pod nadzorem prowadzącego;

sporządzanie dokumentacji fotograficznej i notatek;

zapoznanie się z zasadami wyznaczania powierzchni badawczych w terenie;

oznaczanie różnych grup roślin i analiza cech gatunków;

Przygotowanie/analiza materiałów do wykonania własnej pracy magisterskiej z wykorzystaniem nabytych umiejętności oraz dostępnych źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z aktywności:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych w trakcie trwania pracowni,

- raportów (sprawozdań lub opracowań) z wykonywanych analiz/wizji terenowych, cząstkowych elementów/etapów realizacji pracy magisterskiej

Osoba prowadząca zajęcia weryfikuje zaangażowanie i wiedzę studenta w odniesieniu do wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

bdb - student zaangażowany w realizację zagadnienia będące przedmiotem zajęć, kreatywny, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający szeroką wiedzę z danej dziedziny.

db - student zaangażowany, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający wystarczającą wiedzę z danej dziedziny.

dost - student wykazuje wystarczającą orientację w omawianej problematyce.

ndst - student nie jest zaangażowany w realizację tematu danych ćwiczeń.

Uwagi:

dr hab. Alina Urbisz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.