Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa II [W2-S2BI19-2BL-04A] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia dyplomowa II [W2-S2BI19-2BL-04A]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 13:45 - 18:45
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Fojcik
Literatura:

1. Falińska K. 1998. Plant population biology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków

2. Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. Vademecum Geobotanicum 4: 1-586. Wyd. Naukowe PWN

3. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

4. Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

5. Tokarska-Guzik B. 2005. The establishment and spread of alien plant species (kenophytes) in Poland. Wydawnictwo UŚ, Katowice

6. Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz Al., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

7. Wierzbicka M. (red.). 2015. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego

8. oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe dotyczące omawianych tematów

Zakres tematów:

1. Metodyka oraz praktyczne wykonanie analiz w laboratorium

2. Oznaczanie różnych grup roślin, identyfikacja gatunków wskaźnikowych dla wybranych siedlisk,

3. Przegląd baz danych florystycznych pod kątem cech życiowych roślin,

4. Metody badań terenowych: zakładanie i oznakowywanie powierzchni badawczych w terenie, pozyskiwanie materiału badawczego, przygotowywanie formularzy do badań terenowych, wykonywanie pomiarów i dokumentacji fotograficznej w terenie,

5. Flora i zbiorowiska naturalne i synantropijne; problemy ochrony szaty roślinnej - doskonalenie umiejętność identyfikacji gatunków, zbiorowisk roślinnych i siedlisk w terenie, zapoznanie się z formami ochrony terenów cennych przyrodniczo.

Metody dydaktyczne:

Wykonywanie analiz laboratoryjnych i/lub z praca w terenie. Formułowanie hipotez badawczych i ich weryfikacja. Opracowania uzyskanych wyników.

Dyskusja na temat treści, struktury i poprawności merytorycznej i formalnej pracy magisterskiej oraz sposobu przetworzenia i opracowania gromadzonych materiałów źródłowych

Obserwacja i pomiary w terenie lub laboratorium pod nadzorem prowadzącego;

sporządzanie dokumentacji fotograficznej i notatek;

zapoznanie się z zasadami wyznaczania powierzchni badawczych w terenie;

oznaczanie różnych grup roślin i analiza cech gatunków;

Przygotowanie/analiza materiałów do wykonania własnej pracy magisterskiej z wykorzystaniem nabytych umiejętności oraz dostępnych źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z aktywności:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych w trakcie trwania pracowni,

- raportów (sprawozdań lub opracowań) z wykonywanych analiz/wizji terenowych, cząstkowych elementów/etapów realizacji pracy magisterskiej

Osoba prowadząca zajęcia weryfikuje zaangażowanie i wiedzę studenta w odniesieniu do wymagań merytorycznych dotyczących oceniania ciągłego.

bdb - student zaangażowany w realizację zagadnienia będące przedmiotem zajęć, kreatywny, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający szeroką wiedzę z danej dziedziny.

db - student zaangażowany, prawidłowo wykonujący zlecone zadania, posiadający wystarczającą wiedzę z danej dziedziny.

dost - student wykazuje wystarczającą orientację w omawianej problematyce.

ndst - student nie jest zaangażowany w realizację tematu danych ćwiczeń.

Uwagi:

dr Barbara Fojcik

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)