Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia dyplomowa II W2-S2BI19-2BL-04A
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 18:45
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zbigniew Wilczek
Literatura:

Faliński J. B. 2001. Vademecum Geobotanicum. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa.

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. PWN. Warszawa.

Rutkowski, L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Niżowej. PWN Warszawa.

Wilczek Z. 2006. Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Beskidu Śląskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2418. Wydawnictwo Uniwer-sytetu Śląskiego, Katowice.

Zakres tematów:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z metodami prowadzenia badań terenowych, opisu fitocenoz, zbioru materiału roślinnego, oznaczania go, posługiwania się sprzętem i materiałami niezbędnymi do prowadzenia badań polowych.

1. Przegląd wybranych zbiorowisk leśnych i nieleśnych Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich.

2. Oznaczanie taksonów o znaczeniu diagnostycznym dla omawianych jednostek syntaksonomicznych.

3. Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych w terenie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia on-line dotyczące metodyki badań fitosocjologicznych oraz bezpośrednio w terenie, na którym wykonywana jest praca magisterska.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zebranie materiałów w postaci zdjęć fitosocjologicznych oraz dokumentacji fotograficznej wykonanych bezpośrednio w terenie.

Ocena umiejętności praktycznych i zaangażowania studenta w badania terenowe i kameralne dotyczące metodyki badań. Praktyczna ocena umiejętności pracy w terenie. Oceniane jest zaangażowanie, rzetelność oraz dokładność prowadzenia prac badawczych i ich dokumentacji, kreatywność, stopień i sposób wykorzystania materiałów źródłowych.

Zakres ocen: od 5 - bardzo dobry, do 2 - niedostateczny.

Bardzo dobry - student aktywnie uczestniczy w zajęciach, poprawnie zebrał materiał do pracy magisterskiej w terenie. Wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów i planowaniu pracy, czynnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących powierzchni badawczych i uzyskanych wyników.

dobry - student potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania, rozumie zasadnicze etapy procedur wykorzystywanych w pracy badawczej (pracy magisterskiej). Literatura przedmiotu dotyczącą odpowiednich metodyk i potrzebna do napisania pracy magisterskiej nie jest wystarczająca. Student wymaga niewielkiej pomocy przy wykonywaniu badań związanych z tematem pracy magisterskiej.

dostateczny - student nie wykazuje inicjatywy w rozwiązywaniu problemów badawczych, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, wymaga stałego nadzoru ze strony opiekuna pracy magisterskiej.

niedostateczny - student jest niezaangażowany w przygotowanie bazy literatury przedmiotu, nie rozumie celu zleconych zadań, nie uczestniczy w dyskusjach dotyczących analiz fitosocjologicznych. Nie zebrał materiałów do pracy magisterskiej.

Uwagi:

dr hab. Zbigniew Wilczek, prof. UŚ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.