Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska II [W2-S2BT19-2BT-06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia magisterska II [W2-S2BT19-2BT-06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 20:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Andrzej Woźnica
Literatura:

Indywidualnie dobrana w zależności od tematu pracy

Zakres tematów:

1. Ekspresja genów w raku prostaty indukowana promieniowaniem

jonizującym/Radiation-induced gene expression in prostate cancer

(praca w języku angielskim)

2. Biodegradacja poliwęglanów modyfikowanych kompozycją rPLA/poli(sebacynian butylenu)-co-poli(tereftalan butylenu)

3. Konstrukcja nowego testu ELISA do diagnostyki boreliozy

4. Odpowiedź mikroorganizmów osadu czynnego na obecność wybranych jodowych środków kontrastowych

Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca w laboratorium pod nadzorem prowadzącego i/lub samodzielne opracowanie wyników pracy magisterskiej wraz z dyskusją

1. aktywność ciągła - sumienność, punktualność, zainteresowanie, kultura osobista i dbałość o siebie i innych w dobie pandemii

2. (opcjonalna, w zależności od zaawansowania prac laboratoryjnych) protokoły z pomiarów/dziennik doświadczeń - staranność, systematyczność, rzetelne udokumentowanie doświadczeń

3. rozprawa magisterska - złożenie gotowej pracy magisterskiej w oparciu o samodzielne przygotowanie i wykonanie badań eksperymentalnych i opracowanie wyników wraz z dyskusją.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym do wystawienia oceny końcowej z Pracowni magisterskiej II jest złożenie w APD pracy magisterskiej i jej zatwierdzenie przez promotora.

Wszystkie aktywności wymienione w pkt. metody dydaktyczne oceniane są w skali bdb do ndst, gdzie bdb - spełnienie wszystkich wymagań, a ndst - brak aktywności w punktach 1 do 3.

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej z dwóch lub trzech (jeśli dotyczy) aktywności.

4,75 i powyżej bdb

4,25 do 4,74 +db

3,75 do 4,24 db

3,25 do 3,74 + dst

2,75 do 3,24 dst

poniżej 2,75 ndst

Uwagi:

BCH

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)