Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska II [W2-S2BT19-2BT-06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia magisterska II [W2-S2BT19-2BT-06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 20:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Karol Małota, Izabela Poprawa, Anna Urbisz
Literatura:

Literatura związana ze specyfiką danej pracy magisterskiej - dobierana jest indywidualnie przez promotora

Zakres tematów:

Realizowane tematy badawcze wiążą się ze specjalnościami badawczymi pracowników Zespołu:

- ultrastruktura jelita środkowego niesporczaków (Tardigrada)

- wpływ płynu celomatycznego dżdżownicy (Annelida) na ultrastrukturę komórek nowotworowych.

Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca w laboratorium (kontrolowana przez promotora).

Praca z tekstem naukowym.

Dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- staranność i sumienność w pracy laboratoryjnej,

- poprawność wykonania analiz oraz prowadzenia dokumentacji,

- poszczególne rozdziały pracy magisterskiej oraz dokumentacja do pracy magisterskiej.

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie i prawidłowo przygotowuje i przeprowadza zaplanowane badania/eksperymenty. Posiada umiejętność bezbłędnej oceny zastosowanych metod badawczych oraz samodzielnie opracowuje dokumentację z przeprowadzonych obserwacji. Przygotowuje rozprawę magisterską.

Ocena dobra - student przy niewielkiej pomocy promotora przygotowuje i przeprowadza zaplanowane badania/eksperymenty Posiada umiejętność oceny zastosowanych metod barwienia oraz opracowuje dokumentację z przeprowadzonych obserwacji. Przygotowuje rozprawę magisterską.

Ocena dostateczna - student potrzebuje dodatkowych wskazówek do przygotowania i przeprowadza zaplanowanych badań/eksperymentów. Nie potrafi samodzielnie ocenić zastosowanych metod badawczych oraz opracować dokumentacji z przeprowadzonych obserwacji. Ma problemy z przygotowaniem rozprawy magisterskiej.

Ocena niedostateczna - student jest nieprzygotowany do wykonania zadań wynikających z programu zajęć. Nie rozumie sensu prowadzonych badań, nie potrafi zastosować ich praktycznie, nie potrafi wykonać dokumentacji badawczej i jej zinterpretować. Nie przygotowuje poprawnej merytorycznie rozprawy magisterskiej.

Przewidywane są oceny +db i +dst.

Bezwzględnym warunkiem wymaganym do pozytywnego zaliczenia pracowni jest złożenie rozprawy magisterskiej.

Uwagi:

HEZ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)