Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska II W2-S2BT19-2BT-06
semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pracownia magisterska II W2-S2BT19-2BT-06
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Laboratorium (L), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 8:00 - 20:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 9 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2021-05-24 08:00 : 20:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-05-31 08:00 : 20:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
2021-06-07 08:00 : 20:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 9
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agata Daszkowska-Golec, Małgorzata Gaj, Katarzyna Nowak, Iwona Szarejko, Miriam Szurman-Zubrzycka
Literatura:

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Zakres tematów:

1. Uzupełnianie bazy artykułów naukowych związanych z tematem pracy magisterskiej.

2. Zakończenie realizacji prac badawczych w ramach zaplanowanego tematu pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem, synteza, dyskusja analiza statystyczna uzyskanych wyników.

3. Przygotowanie manuskryptu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

Indywidualne wykonywanie doświadczeń. Przygotowanie do planowania i prowadzenia doświadczeń z zakresu genetyki, biologii molekularnej i biotechnologii roślin. Dyskusje dotyczące metod stosowanych do analizy funkcjonalnej genów roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany i kreatywny w rozwiązywaniu bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, planowo wykonuje poszczególne doświadczenia, na bieżąco przeprowadza analizę otrzymanych wyników i terminowo realizuje poszczególne etapy pracy magisterskiej, bezbłędnie wykonuje obliczenia, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, aktywnie uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny, samodzielnie i systematycznie przygotowuje kolejne rozdziały pracy magisterskiej, bardzo dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, umiejętnie wybiera odpowiednią literaturę, jest zaangażowany w rozwiązywanie bieżących problemów, jest systematyczny, solidnie wykonuje i zna zasady stosowanych metod badawczych, planowo wykonuje poszczególne doświadczenia, na bieżąco przeprowadza analizę otrzymanych wyników i terminowo realizuje poszczególne etapy pracy magisterskiej, wykonuje z pomocą obliczenia, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, uczestniczy w dyskusjach i dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny, systematycznie i z niewielka pomocą przygotowuje kolejne rozdziały pracy magisterskiej, dobrze zna zasady pisania tekstów naukowych.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć, poszczególne doświadczenia, analizę otrzymanych wyników oraz poszczególne etapy pracy magisterskiej wykonuje z opóźnieniem, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji, ma problemy z obliczeniami i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny, z dużą pomocą przygotowuje kolejne rozdziały pracy magisterskiej.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych zadań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie wykonuje doświadczeń i analiz otrzymanych wyników, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków, z trudem przygotowuje kolejne fragmenty pracy magisterskiej, nie zna zasad pisania tekstów naukowych.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia przygotowanie teoretyczne studenta do zajęć, jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność wstępnego analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o bazę materiałowo-sprzętową.

Końcowym efektem i warunkiem zaliczenia pracowni jest przedłożenie do obrony manuskryptu pracy magisterskiej.

Uwagi:

GEN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.