Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia magisterska II [W2-S2BT19-2BT-06] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia magisterska II [W2-S2BT19-2BT-06]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 20:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Borymski, Anna Markowicz, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Płociniczak, Piotr Siupka, Sławomir Sułowicz
Literatura:

Artykuły oryginalne, przeglądowe oraz metodyczne z zakresu wykonywanych badań w języku polskim i angielskim. Piśmiennictwo zalecane indywidualnie z zakresu realizowanego tematu oraz dotyczące metod badawczych niezbędnych w jego realizacji.

Zakres tematów:

Kontynuowanie rozpoczętych w III semestrze studiów doświadczeń z zakresu wybranych problemów badawczych:

Rola koniugacji w rozprzestrzenieniu się genów oporności na antybiotyki.

Bakteriofagi jako wektory genów oporności na antybiotyki w środowisku.

Badanie zmian profili kwasów tłuszczowych pod wpływem nanomateriałów zawierających cynk.

Mikrobiologiczne testy jako narzędzia oceny toksyczności nanomateriałów.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje:

- dyskusja na temat sposobu przetworzenia i opracowania wyników

- dyskusja na temat treści, struktury i poprawności formalnej manuskryptu pracy magisterskiej.

Kontakt mailowy, konsultacje online w Microsoft teams

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych:

Bardzo dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest bardzo zaangażowany i kreatywny w prowadzeniu badań, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, bezbłędnie wykonuje obliczenia chemiczne, sporządza dokładną dokumentację, prawidłowo interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dobry: student rozumie celowość badanego problemu, jest zaangażowany w prowadzenie doświadczeń, jest systematyczny, solidnie wykonuje kolejne eksperymenty, wykonuje z pomocą obliczenia chemiczne, poprawnie sporządza dokumentację, interpretuje wyniki z niewielką pomocą prowadzącego, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Dostateczny: student potrzebuje dodatkowych wskazówek do wykonania konkretnych zadań i posługiwania się aparaturą, jest słabo zaangażowany w realizację badań, ma problemy z obliczeniami chemicznymi i sporządzaniem odczynników, z pomocą prowadzącego sporządza dokumentację i interpretuje wyniki, dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

Niedostateczny: student nie rozumie sensu prowadzonych badań, niedbale wykonuje powierzone mu zadania, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji, nie potrafi analizować wyników i wyciągać wniosków, nie dba o powierzone materiały i sprzęt laboratoryjny.

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia jego aktywność i umiejętności praktyczne w laboratorium, przestrzeganie harmonogramu pracy, rzetelność wykonanych pomiarów, umiejętność analizowania otrzymanych wyników i kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Ocenie podlega również umiejętność i kultura pracy w zespole, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o materiały i aparaturę naukową.

Złożenie pracy magisterskiej:

Oceniane są: twórcze podejście do procesu tworzenia pracy magisterskiej, strona formalna, część przeglądowa pracy (ilość wykorzystanych publikacji i ich zgodność z zakresem pracy). poprawność opracowania wyników oraz wyciąganych wniosków

Umiejętności studenta są oceniane w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra)

Ocena bardzo dobra – student samodzielnie przygotowuje pracę magisterską, samodzielnie przygotowuje część przeglądową i wyciąga poprawne wnioski z wykonanych analiz/eksperymentów.

Ocena dobra – student z niewielka pomocą opiekuna/promotora przygotowuje pracę magisterską, samodzielnie lub z niewielka pomocą opiekuna/promotora interpretuje i wyciąga poprawne wnioski z wykonanych analiz/eksperymentów.

Ocena dostateczna – student z pomocą opiekuna/promotora przygotowuje pracę magisterską, z pomocą promotora wyciąga wnioski z wykonanych analiz/eksperymentów.

Ocena niedostateczna – student nie przygotował pracy magisterskiej, nawet z pomocą opiekuna/promotora nie potrafi poprawnie wyciągnąć wniosków z wykonanych analiz/eksperymentów.

Uwagi:

MIK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)