Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II [W2-S2BT19-2BT-08A] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe II [W2-S2BT19-2BT-08A]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Poprawa
Literatura:

Publikacje naukowe i popularno-naukowe dotyczące poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie seminariów.

Zakres tematów:

Prezentacje indywidualne:

1. Biologia niesporczaków.

2. Laktacja-rola karmienia piersią oraz dieta matki i jej wpływ na rozwój dziecka.

3. Późne zmiany pośmiertne.

4. Interstitium. Nowy organ?

5. Herbata - napój wszech czasów.

6. Kontrowersyjne składniki obecne w kosmetykach.

Prezentacje zespołowe:

1. Medycyna niekonwencjonalna, szamaństwo, homeopatia- niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia i środowiska. Czyli przekleństwo współczesnego świata.

2. O zaburzeniach odżywiania na tle psychicznym i z konsekwencjami dla organizmu.

3. Entomologia sądowa.

Tutorial na temat pisania naukowych i popularnonaukowych tekstów biologicznych.

Metody dydaktyczne:

1. Referat indywidualny w oparciu o prezentację multimedialną.

2. Referat zespołowy w oparciu o prezentację multimedialną.

3. Dyskusja.

4. Tutorial - Jak pisać naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne?

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian umiejętności autoprezentacji i pracy w zespole– przygotowanie referatu naukowego na wybrany temat.Przygotowanie prezentacji indywidualnej oraz przygotowanie prezentacji zespołowej .

bdb – student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialne, dyskutuje zagadnienia związane z tematyką seminarium, wyraża wątpliwości, definiuje problemy i szuka rozwiązań.

db - student samodzielnie wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dyskutuje zagadnienia związane z tematyką seminarium.

dst – student czytając napisany tekst wygłasza referat z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz podejmuje próby dyskusji na zagadnienia związane z tematyką seminarium.

ndst - student nie potrafi wygłosić referatu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, nie potrafi podjąć dyskusji na zagadnienia związane z tematyką seminarium.

Studenci w wyznaczonej przez osobę prowadzącą zajęcia kolejności w ramach pracy własnej przygotowują prezentację multimedialną i wygłaszają w oparciu o nią 30-minutowy referat związany z tematyką zajęć. Następnie odbywa się dyskusja nad wartością merytoryczną i dydaktyczną prezentacji.

Zespoły studenckie przygotowują prezentację multimedialną na wybrany temat. Po prezentacji następuje dyskusja .

2. Ocena ciągła. Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć, które umożliwią dyskutowanie problematyki poruszanej przez prowadzącego i referującego.

bdb – student aktywnie dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

db - student dyskutuje na temat treści przedstawionych na seminarium; samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

dst - student wykazuje problemy w dyskutowaniu treści przedstawionych na seminarium, z trudem samodzielnie formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.

ndst - student nie dyskutuje w ogóle na temat treści przedstawionych na seminarium, z trudem formułuje opinie oraz wnioski wynikające ze znanych i zasłyszanych na seminarium treści.Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała aktywność studenta w prowadzonych dyskusja

Mogą być wystawione oceny +db i + dst.

Uwagi:

prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)