Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II [W2-S2BT19-2BT-08A] semestr letni 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 20

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe II [W2-S2BT19-2BT-08A]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 20 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Waldemar Karcz
Literatura:

Kutchera U, Schopfer P. 1985a. Evidence against the acid-growth theory of auxin action. Planta 163, 483-493; Kutchera U, Schopfer P. 1985b. Evidence against the acid-growth theory of fusiccocin action Planta 163, 494-499;

Lüthen H, Bigdon M, Böttger M. 1990. Re-examination of the acid-growth theory of auxin action. Plant Physiol, 93: 931-939;Karcz W., Burdach Z. 2002. A comparision of the effect of IAA and 4-Cl-IAA on growth, proton secretion and membrane potential in maize coleoptile segments. J of Exp Bot, 53: 1089-1098; Cleland RE, Prins HBA, Harper JR, Higinbotham N. 1977. Rapid hormone-induced hyperpolarization of the oat coleoptile transmembrane potential. Plant Physiol. 59: 395-397; Felle HH, Peters WS, Palme K. 1991. The electrical response of maize to auxins. Biochimica at Biophysica Acta. 1064: 199-204; Karcz W, Stolarek J, Pietruszka M, Małkowski E. 1990. The dose- response curves for IAA-induced elongation growth and acidification of the incubation medium of Zea mys L. coleoptile segments. Physiol. Plant. 80: 257-261;Karcz W, Burdach Z. 1995. Efrfect of temperature on the IAA, 4-Cl-IAA and FC-induced growth and H+-extriusion in Zea mays L. coleoptile segments. In: 10th International Workshop on Plant Membrane Biology. S16; Peters WS, Lüthen H, Böttger M, Felle H. 1998. The temporal correlation of changes in apoplast pH and growth rate in maize coleoptile segments. Australian Journal of Plant Physiology 25: 32-35; Senn AP, Goldsmith MHM. 1988. Regulation of electrogenic proton pumping by auxin and fusicoccin as related to the growth of Avena oleoptiles. Plant Physiol. 88: 131-138.

Zakres tematów:

1. Aktywność kanałów jonowych plazmalemmy w indukowanym przez IAA i FC wzroście wydłużeniowym komórek roślinnych.

2. Udział kanałów jonowych tonoplastu w regulacji wzrostu komórek roślinnych

3. Wpływ abiotycznych czynników stresowych na wzrost komórek roślinnych.

4. Wpływ biotycznych czynników stresowych na wzrost komórek roślinnych.

5. Ciśnienie turgorowe w komórkach roślinnych i możliwość jego regulacji.

6. Stres oksydacyjny.

7. Stres suszy i jego fizjologiczne znaczenie.

Metody dydaktyczne:

Spotkania 2-godzinne raz w tygodniu zgodnie z planem zajęć na platformie Teams. Prezentacja w Power Point i dyskusja prezentowanych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

AUTOPREZENTACJA

student oceniany jest w trakcie obu prezentacji (przeglądowej i krótkiej)

ocenie podlega poprawność merytoryczna prezentacji oraz sposób prezentacji

ocena bdb – zagadnienie zostało w pełni i w sposób wyczerpujący przedstawione, brak błędów merytorycznych w prezentacji, prezentacja w logicznych i zrozumiałym układzie, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu w zakresie wybiegającym poza prezentację i o bardzo dobrej znajomości prezentowanych pozycji literatury

ocena db – zagadnienie zostało omówione w znacznej części, bardzo nieliczne błędy merytoryczne w prezentacji, czas prezentacji zgodny z wymaganiami, ilustracje czytelne i poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury

ocena dst – zostało omówione w około połowie, dość liczne błędy merytoryczne w prezentacji, ale student potrafi skorygować je w trakcie dyskusji, czas prezentacji nieznacznie odbiega od wymagań, ilustracje w większości poprawnie dobrane, odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i prezentowanych pozycji literatury poniżej przeciętnej

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione tylko pobieżnie, liczne błędy merytoryczne w prezentacji, których student nie potrafi skorygować w trakcie dyskusji, czas prezentacji odbiega znacznie od wymagań, ilustracje nieczytelne lub źle dobrane, student nie potrafi odpowiedzieć na większość pytań zadawanych po prezentacji

OCENA CIĄGŁA

student oceniany jest w trakcie dyskusji następujących po prezentacjach oraz w trakcie dyskusji prowadzonych podczas konsultacji z opiekunem

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową , aktywność studenta oceniana jest w skali od oceny bdb do ndst

Uwagi:

dr Małgorzata Rudnicka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)