Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja aksjologiczna [W3-PE-OP-S2-EA] semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Edukacja aksjologiczna [W3-PE-OP-S2-EA]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
co druga środa (parzyste), 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Krzysztof Maliszewski
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Bauman Z.: Etyka ponowoczesna. Warszawa 1996.

2. Bauman Z.: Nowoczesność i Zagłada. Kraków 2009.

3. Bauman Z.: Obcy u naszych drzwi. Warszawa 2016.

4. Bergson H.: Dwa źródła moralności i religii. Kraków 1993.

5. Bierdiajew M.: O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej. Kęty 2006.

6. Dewey J.: Sztuka jako doświadczenie. Wrocław 1975.

7. Domosławski A.: Wykluczeni. Warszawa 2016.

8. Elzenberg H.: Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1963.

9. Frankl V.: Homo patiens. Warszawa 1984.

10. Grzywocz K.: Wartość człowieka. Kraków 2010.

11. Joas H.: Powstawanie wartości. Warszawa 2009.

12. Kingsley P.: Nowa Odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie. Warszawa 2017.

13. Scheler M.: Resentyment a moralność. Warszawa 1997.

14. Tatarkiewicz W.: Parerga. Warszawa 1978.

15. Tischner J.: Myślenie według wartości. Kraków 1994.

Zakres tematów:

1. Narodziny aksjologii (konsekwencje dla pedagogiki).

2. Aksjologiczne podstawy wychowania (kształcenie aksjologiczne; kryzys wartości; odpowiedzialność etyczna pedagogiki; etyka bez kodeksu).

3. Uczucia a królestwo wartości (Hume – Brentano – Scheler – Hartmann; moral sense, intencjonalność, resentyment, złudzenie co do wartości, wysokość i moc wartości, świadomość aksjologiczna).

4. Amerykańska filozofia wartości (Dewey, Rorty; specyfika amerykańskich teorii wartości, pozorne i żywotne doświadczenie, wartość inspiracyjna, kultura ironii, kształcenie jako majsterkowanie, rehabilitacja idiosynkrazji, mądrość powieści, pusta wiedza).

5. Etyka paradoksalna (Mikołaj Bierdiajew, Henri Bergson; tragizm w etyce, etyka prawa i etyka łaski, moralność otwarta i zamknięta, fałsz stabilizacyjny, tyrania powinności i etyka pragnienia).

6. Sens życia (Viktor E. Frankl; głęboka osoba, logoterapia, maieutyka sensu, patologie Zeitgeist, typy wartości).

7. Twórczość Henryka Elzenberga jako źródło pedagogicznych inspiracji (wartości utylitarne i perfekcyjne, powinność, obowiązek, kultura jako wyzwanie, homo ethicus).

8. Aksjologia i wychowanie w twórczości Józefa Tischnera (źródłowe doświadczenie wartości, ja aksjologiczne, wychowanie wedle wartości, dramat egzystencjalny).

9. Etyka ponowoczesna (Zygmunt Bauman; auktor, rozpad jaźni moralnej w płynnej nowoczesności, prawodawcy i tłumacze, ambiwalencja moralna, etyka pieszczoty, czyste związki, sztuka życia).

10. Katastrofy aksjologiczne (Zagłada; „życie na przemiał”).

11. Głos Settembriniego – poezja jako aksjologiczny język pedagogiki.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Metody i kryteria oceniania:

EGZAMIN:

praca pisemna: komentarz do wybranej książki z literatury podstawowej.

max. 5 stron maszynopisu

plagiat – dyskwalifikuje (weryfikacja osobistego wysiłku)

1. streszczenie (główna myśl, poruszane zagadnienia) syntetyczna rekonstrukcja: 2;

użycie cytatów: 1 3

2. krytyka (ustosunkowanie się do wybranych wątków) argumentacja: 2

użycie cytatów: 1 3

3. lustro literaturowe (omówienie wybranego wątku w kontekście innego tekstu) poszukiwanie literatury i analiza porównawcza: 2

prawidłowe przypisy: 1 3

4. lustro wykładowe (3 wątki z wykładów – każdy odniesiony do jakiegoś wątku książki) aktywne słuchanie, efektywne notatki i łączenie wątków: 6

użycie cytatów/przypisów: 1 7

14 – 16 bdb

13 db+

11-12 db

8-10 dst

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)