Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mineralogia 2 W2-GS-S1-201
semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Mineralogia 2 W2-GS-S1-201
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga środa (parzyste), 8:00 - 11:15
sala 218a
Żyleta jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Juroszek
Literatura:

1. Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów - Jerzy Żaba

2. Encyklopedia minerałów – minerały Ziemi i materii kosmicznej - Andrzej Manecki

3. Mineralogia ogólna - Andrzej Bolewski

4. Mineralogia szczegółowa - Andrzej Bolewski

Źródła internetowe:

1. Mindat.org

2. Webmineral

Zakres tematów:

Cechy fizyczne minerałów.

Wyróżnienie grup mineralnych wg klasyfikacji Dana:

1. Pierwiastki rodzime i ich stopy

2. Siarczki, siarkosole i pokrewne kruszce

3. Halogenki

4. Tlenki i wodorotlenki

5. Sole kwasów tlenowych:

Węglany

Siarczany

Chromiany

Molibdeniany

Wolframiany

Fosforany

Arseniany

Wanadany

Krzemiany (wyspowe, grupowe, pierścieniowe, łańcuchowe, wstęgowe, warstwowe, przestrzenne)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w sposób kontaktowy w sali ćwiczeń. Prowadzący na każdych ćwiczeniach robi krótki wstęp teoretyczny i wprowadza studentów w zakres kolejnej nowopoznanej grupy minerałów. Zadaniem studentów i efektem końcowym prowadzonych zajęć ma być znajomość i zdolność rozpoznawania cech fizycznych minerałów (m.in.: barwa, rysa, połysk, przełam, łupliwość, twardość, pokrój itd.), które pomagają w identyfikacji faz mineralnych. W tym celu wykorzystywane są różnego rodzaju przedmioty pozwalające na sprawną identyfikację i określenie tych cech tj.: płytki porcelanowe, kwas solny, magnes, szkło, nóż, skala Mohsa czy binokular do pracy z mniejszymi próbkami, a także modele przestrzenne, które mogą pozwolić na zrozumienie układów krystalograficznych. W trakcie zajęć studenci pracują samodzielnie nad konkretną grupą minerałów, a prowadzący sprawdza i pomaga w prawidłowym oznaczaniu cech tych minerałów i ich identyfikacji. Każde zajęcia kończą się sprawdzeniem umiejętności studentów poprzez przydzielenie jednego minerału do opisu w celu weryfikacji poprawnej bądź nie pracy studentów w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie pierwszych zajęć studenci są informowani na temat metod i kryteriów oceniania, a także warunków zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną.

W trakcie semestru prowadzący przewiduje 3-4 kolokwiów składających się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zaliczeniem jest uzyskanie z obu części takiej ilości punktów, które odpowiadają 60% całości.

Każda z ocen może zostać poprawiona na ocenę wyższą.

Osoby, które nie uzyskały oceny pozytywnej muszą taką ocenę poprawić. Możliwość poprawy jest jednorazowa. Prowadzący dopuszcza możliwość poprawy w formie ustnej bądź pisemnej.

Aby uzyskać ocenę zaliczeniową z przedmiotu, każdy student musi mieć wszystkie kolokwia zaliczone na ocenę pozytywną. Brak spełnienia takiego kryterium jest równe z brakiem zaliczenia. Ocena końcowa wystawiana jest ze średniej uzyskanej z ocen zdobytych w ciągu całego semestru ćwiczeń. Prowadzący wlicza do średniej zarówno oceny z pierwszego terminu, jak i poprawy.

Uwagi:

gr 2 - 3 semestr geologii stosowanej /studia I stopnia/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.