Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-L30-NS-AD-A-B1.1] semestr zimowy 2020/2021
lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-L30-NS-AD-A-B1.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:10 - 19:40
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Antonia Clare, J.J Wilson „TOTAL ENGLISH”(poziom intermediate), Pearson/Longman 2006, Students’ Book, Workbook

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-4 podręcznika podstawowego (Total English Intermediate)

Zagadnienia leksykalne i gramatyczne:

1.Omawianie różnych form relacji międzyludzkich, wykazywanie podobieństw i różnic, tworzenie uogólnień ( leksyka z zakresu związków międzyludzkich, czasowniki z przyimkami, czasowniki posiłkowe).

2.Wypowiadanie się na temat roli internetu w poznawaniu ludzi i podtrzymywaniu znajomości ( słownictwo z zakresu obsługi internetu, porównanie czasów Present Simple i Present Continuous)

3.Rozmowy na temat miłości braterskiej na podstawie przeczytanego tekstu (zastosowanie czasów Present Perfect Simple i Past Simple, czasowniki frazowe)

4.Wypowiadanie się na temat roli środków masowego przekazu we współczesnym świecie (leksyka dotycząca środków masowego przekazu, zastosowanie strony biernej).

5.Omawianie popularnych programów telewizyjnych i problemów, które mogą pojawić się na wizji ( słownictwo z dziedziny telewizji, zdania przydawowe).

6.Dyskusja na temat wiarygodności informacji prasowych (język nagłówków prasowych, porównanie czasów Past Simple i Past Continuous).

7.Prezentowanie różnych stylów życia związanych z miejscem zamieszkania (słownictwo służące do opisu domów i mieszkań oraz stylów życia, formy gramatyczne wyrażające przyszłość).

8.Porównywanie kilku sławnych miast na podstawie tekstów (przymiotniki opisujące miejsca i ich stopniowanie).

9.Wyrażanie opinii na temat zastosowania nowoczesnych technologii

w gospodarstwie domowym (rzeczowniki złożone, słowotwórstwo: przyrostki

i przedrostki, sposoby wyrażania przyszłych możliwości).

10.Dyskusja na temat bogactwa, pieniędzy i ich zdobywania (leksyka związana

z finansami, nielegalnymi procederami, czasowniki frazowe, doczepki pytaniowe).

11.Wypowiadanie się na temat sposobów szybkiego bogacenia się, słuchanie seminarium dającego wskazówki jak zostać dobrym przedsiębiorcą (wyrażenia określające cechy charakteru, czasowniki modalne wyrażające przymus i zakaz).

12.Zabieranie głosu na temat wpływu reklam na nasze wydatki na podstawie tekstu i własnych doświadczeń (słowa o przeciwstawnych znaczeniach, słowa

o podobnych znaczeniach ale różnym zastosowaniu, pierwszy okres warunkowy).

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe prowadzone w formie zdalnej przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study) oraz przede wszystkim z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Realizacja kursu zdalnego na platformie elearningowej http://el2.us.edu.pl/spnjo

(kurs: „ANG ADM B1 KURS 4 moduł 1”) w trybie asynchronicznym i synchronicznym: wykonywanie ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych, przygotowywanie form pisemnych: esej i/lub list, wypowiedzi ustnych w formie nagrania, prowadzenie rozmów w formie „czatu” oraz wypowiedzi na „forum”.

Praca z zalecanym podręcznikiem Antonia Clare, J.J Wilson „TOTAL ENGLISH”(poziom intermediate) i inną literaturą uzupełniającą wskazaną przez lektora.

Przygotowanie do testu końcowego z zakresu leksykalno-gramatycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

91-100% = bdb ( bardzo dobry)

81-90% = db+ ( dobry plus)

71-80% = db ( dobry)

61-70% = dst+ ( dostateczny plus)

51-60% = dst ( dostateczny)

Na ocenę dostateczną student musi uzyskać minimum 51% punktów za wszystkie zadania na platformie elearningowej oraz zaliczyć test końcowy obejmujący zagadnienie leksykalno-gramatyczne zgodnie z treściami w podręczniku (units 1-4).

Uwagi:

Wydział Prawa i Administracji - ADMINISTRACJA ROK I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)