Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Polityka zagraniczna Państw Europy Zachodniej W3-BM-N1-KM1.20
semestr zimowy 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konwersatorium monograficzne: Polityka zagraniczna Państw Europy Zachodniej W3-BM-N1-KM1.20
Zajęcia semestr zimowy 2020/2021 (2020/2021Z) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:20 - 12:50
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: 40
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Czasopisma naukowe: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej", „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”, „Przegląd Europejski”, „Biuletyn PISM” (wybrane artykuły).

Cziomer E., Polityka Zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa 2010.

Gogowski G., Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie, Warszawa 2014 Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011

Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

Raporty: Ośrodek Studiów Wschodnich, Światowa Organizacja Zdrowia.

Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Uzupełniająca

Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

Pietraś M. (red. nauk.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007.

Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR,

Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008,

Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury - funkcjonowanie, Warszawa 1999

Zakres tematów:

• Zajęcia organizacyjne

• Polityka zagraniczna Niemiec

• Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii

• Polityka zagraniczna Francji

• Polityka zagraniczna państw nordyckich na przykładzie Szwecji

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na konwersatorium,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy (opcjonalnie)

- przygotowanie wypowiedzi pisemnych (opcjonalnie)

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do konwersatorium, systematycznego udziału w zajęciach (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej), zaliczenia sprawdzianów wiedzy i pisemnych wypowiedzi (opcjonalnie zalecanych przez prowadzącego)

Uwagi:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.