Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Trzeci sektor w Polsce [05-BM-N1-KM17-14] semestr letni 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium monograficzne: Trzeci sektor w Polsce [05-BM-N1-KM17-14]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:20 - 12:50
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Lustig
Literatura:

Barański R., Fundacje i stowarzyszenia. Zasady funkcjonowania, ODDK Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Gdańsk 2019.

Barański R., Kotowski J., Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.

Charycka B., Gumkowska M., Arczewska M., Forma ma znaczenie. Stowarzyszenia i fundacje, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2019.

Charycka B., Gumkowska M., Kondycja organizacji pozarządowych – najważniejsze fakty 2018, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2019.

Lustig J., Mitręga M., Stępień-Lampa N., Od opiekuńczości do pomocniczości.

Z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. z 2020 r. poz. 2094).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z 2020 r. Dz.U. poz. 1057).

Zakres tematów:

Temat 1 i 2

Terminologia związana z trzecim sektorem.

Funkcje organizacji trzeciego sektora.

Ramy prawne współpracy administracji publicznej z organizacjami trzeciego sektora.

Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pojęcie dialogu społecznego oraz dialogu obywatelskiego.

Rada Dialogu Społecznego oraz wojewódzkie rady dialogu społecznego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Gminne, powiatowe oraz wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Lustig J., Mitręga M., Stępień-Lampa N., Od opiekuńczości do pomocniczości.

Z perspektywy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 85-96, s. 99 – 104.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. z 2020 r. Dz.U. poz. 1057) art. 34a – 41j.

Temat 3 i 4

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dysponent Funduszu, przychód Funduszu, przeznaczenie wydatków Funduszu) oraz programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030; Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO; Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030; Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030; Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020 – 2030).

https://niw.gov.pl/.

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. z 2020 r. poz. 2094). Art. 88a.

Temat 5

Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce.

B. Charycka, M. Gumkowska, M. Arczewska, Forma ma znaczenie. Stowarzyszenia i fundacje, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2019, passim.

https://fakty.ngo.pl/raporty/forma-ma-znaczenie-stowarzyszenia-i-fundacje-2019

Charycka B., Gumkowska M., Kondycja organizacji pozarządowych – najważniejsze fakty 2018, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2019, passim (SKRÓT RAPORTU).

https://fakty.ngo.pl/raporty/kondycja-organizacji-pozarzadowych-2018

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w oparciu o takie metody jak: dyskusja moderowana oraz debata. Praca własna studenta obejmuje: studiowanie literatury przedmiotu i/lub materiałów źródłowych, zapoznanie się z aktami prawnymi oraz przygotowanie wystąpień ustnych.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja moderowana

Prowadzący wskaże listę zagadnień oraz literaturę i/lub materiały źródłowe, a także stosowne akty prawne. Ocena uczestnictwa w dyskusji każdego studenta na podstawie jego wiedzy dotyczącej omawianego zagadnienia (również tej wykraczającej poza literaturę obowiązkową) oraz posiadanej zdolności analizowania i wyjaśniania poszczególnych aspektów danego zagadnienia. Każdorazowe odnotowanie udziału studenta w dyskusji (odnotowanie aktywności na zajęciach).

Debata

Prowadzący wskaże listę zagadnień oraz literaturę i/lub materiały źródłowe, a także stosowne akty prawne. Ocena uczestnictwa w debacie każdego studenta na podstawie jego wiedzy dotyczącej omawianego zagadnienia (również tej wykraczającej poza literaturę obowiązkową) oraz posiadanej zdolności analizowania i wyjaśniania poszczególnych aspektów danego zagadnienia. Każdorazowe odnotowanie udziału studenta w debacie (odnotowanie aktywności na zajęciach).

Uwagi:

6 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)