Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika - idee i teorie-cz.1 [38-S1ISN-PIT-1] semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika - idee i teorie-cz.1 [38-S1ISN-PIT-1]
Zajęcia: semestr zimowy 2020/2021 [2020/2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (parzyste), 11:15 - 12:45
sala 142
Rektorat (Katowice, ul. Bankowa 12) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Maliszewski
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. S. Hessen, Podstawy pedagogiki, Warszawa 1997.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. G. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.

2. S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Warszawa 1997.

3. Z. Mysłakowski, Pedagogika, jej metody i miejsce w systemie nauk. W: Encyklopedia wychowania. T. 1: Wychowanie. Red. S. Łempicki i in. Warszawa 1933.

4. Pedagogika, Red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. I-II. (II wyd. Warszawa 2019)

5. Pedagogika, Red. B. Śliwerski, Gdańsk 2006, t. I-III, Gdańsk 2010, t. IV.

6. L. Witkowski, Między pedagogiką, filozofią i kulturą, Warszawa 2007.

Zakres tematów:

1. Strategie lekturowe w edukacji

L. Witkowski: Wstęp do problemu fenomenologii czytania. W: Idem: Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Warszawa 2007.

2. Humanistyka a życie społeczne

B. Skarga: O nieutylitarności humanistyki. W: Eadem: O filozofię bać się nie musimy. Warszawa 1999.

3. Kwestie pierwsze w pedagogice

R. Kwaśnica: Zadanie krytyki i redefinicja praktyczności – ku pedagogice uwikłanej w humanistykę (rozmawia Piotr Zamojski). „Ars Educandi” 2010, t. VII.

4. Istota wychowania – fenomenologiczna teoria wychowania

J. Filek: Fenomenologia wychowania. Wprowadzenie. W: Idem: Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne. Kraków 2001.

5. Socjalizacja a edukacja

R. Rorty: Edukacja i wyzwanie postnowoczesności. W: Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Red. Z. Kwieciński. Warszawa 2000. [dostępne też w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Red. Z.

Kwieciński, L. Witkowski. Warszawa 1993]

S. Hessen: Pedagog. W: Idem: Pisma pomniejsze. Warszawa 1997.

6. Aporia wolność – przymus (dialektyka wychowania)

S. Hessen: Ideał swobodnego wychowania. W: Idem: Podstawy pedagogiki. Warszawa 1997.

7. Edukacja wobec przemian świata współczesnego

Z. Bauman: Edukacja: wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności. W: Idem: Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk 2008. [dostępne też w: Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Red. M. Dudzikowa, M. Czerpaniak-Walczak. T. 1. Gdańsk 2007]

Metody dydaktyczne:

dyskusja; interpretacja tekstu z wykorzystaniem tzw. luster teoretycznych (metoda interwencji w tekst)

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w interpretacji tekstów metodą interwencji – poszukiwania układu odniesienia (udokumentowany w portfolio)

Do każdego omawianego na ćwiczeniach tekstu trzeba sporządzić komentarz:

1. słowa klucze omawianego tekstu (struktura pojęciowa – kluczowe myśli)

2. wybrany fragment omawianego tekstu – wybuchowa hipoteza, pułapka (cytat, parafraza)

3. fragment tekstu-lustra (cytat, parafraza)

4. komentarz interwencyjny (co to zestawienie pozwala zobaczyć? co daje?)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)