Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Zasady jasnej i skutecznej komuniakcji - sposoby efektywnego rozwiązywania problemów komunikacyjnych [05-DK-N1-KM15-12] semestr letni 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium monograficzne: Zasady jasnej i skutecznej komuniakcji - sposoby efektywnego rozwiązywania problemów komunikacyjnych [05-DK-N1-KM15-12]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 13:00 - 14:30
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grażyna Pawlik
Literatura:

. John Stewart "Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi."

. M. Mc Kay, M. Davis, P. Fanning " Sztuka skutecznego porozumiewania się

. S. Morreale, B. Spitzberg, J. Barge " Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności."

. A. Matthews " Bądź przyjacielem i żyj wśród przyjaciół."

. A. i B. Pease " Mowa ciała "

Zakres tematów:

- Zajęcia organizacyjne - poznanie zakresu tematycznego zajęć, obowiązującej metody dydaktycznej oraz wymogów formalnych wiążących się z uzyskaniem oceny końcowej z przedmiotu.

- Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej - ogólny pogląd na proces komunikacji.

- Komunikacja werbalna

- Komunikacja niewerbalna

- Samoświadomość (sens życia i wartości) - bariery na drodze komunikacji

- Komunikowanie transakcyjne - świadomość obecności innych

- Komunikacja odsłaniająca siebie (ujawnianie siebie)

- Męskie i kobiece style ekspresji

- Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (strategie asertywne, radzenie sobie z gniewem)

- Komunikowanie się między kulturami

- Komunikowanie i porozumiewanie się z bliskimi, w rodzinie i w sytuacjach towarzyskich

- Skuteczne strategie wpływania na innych

- Przemawianie na forum publicznym

- Uzyskanie przez studentów oceny semestralnej z przedmiotu

Metody dydaktyczne:

- Wskazywanie studentom określonej partii materiału do przygotowania na kolejne zajęcia.

- Wyznaczanie studentów do przygotowania referatów lub prezentacji w celu poszerzenia wiedzy z określonych zagadnień omawianych na zajęciach.

- Dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie której są zadawane pytania sprawdzające wiedzę w zakresie omawianego tematu.

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność na zajęciach (dozwolona dwukrotna nieobecność na zajęciach)

- Ocena aktywności studenta na zajęciach obejmująca: wiedzę z zakresu zadanej literatury, przygotowanie wystąpień ustnych (w formie prezentacji lub referatów) oraz udział w dyskusji moderowanej przez prowadzącego.

- Test sprawdzający na platformie Moodle

Uwagi:

6 sem. dziennikarstwo i komunikacja społeczna niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)