Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w stosunkach międzynarodowych 05-BM-S1-KM24-17
semestr letni 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konwersatorium monograficzne: Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w stosunkach międzynarodowych 05-BM-S1-KM24-17
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa:

• Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007.

• Borawski T., Mit abchaskiej niepodległości. Ekspansja Federacji Rosyjskiej na Kaukazie Południowym, „Bezpieczeństwo Narodowe”2015 nr 36.

• Całus K., Kosienkowski M. i in., Naddniestrze. Historia-polityka-gospodarka, Poznań 2014, Instytut Wschodni UAM.

• Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, „Prace OSW” grudzień 2016, nr 59.

• Całus K, W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie, „Prace OSW” 2015, nr 53.

• Czachor R., Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.

• Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe”, „Prace OSW”, „Przegląd Strategiczny”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Biuletyn PISM”, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Sprawy Międzynarodowe”

• Furier A. (red.), Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności, Poznań 2017.

• Iwanek T. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe – wybrane wyzwania i dylematy, Katowice 2016.

• Janicki K. (red.), Źródła nienawiści: konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych, Kraków-Warszawa 2009.

• Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011

• Matusiak M., Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją, „Punkt widzenia” nr 29, Ośrodek Studiów Wschodnich.

• Miszewski-Lubicz M., Geneza, przebieg i próby przezwyciężenia konfliktu

Naddniestrze, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, nr 3.

• Nieczuja-Ostrowski P. (red.) Armenia. Dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Poznań 2016.

• Ostaszewski P., Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji, Warszawa 2006.

• Staszczyk A. (red.), Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, Szczecin 2011.

• Stolarczyk M., Lakomy M., Czornik K. (red.), Implikacje konfliktu ukraińskiego aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, Katowice 2015.

• Świętochowski T., Azerbejdżan, Warszawa 2006.

Uzupełniająca:

• Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.

• Chojnowski A., Burski J. J., Ukraina, Warszawa 2006.

• Kosienkowski M., Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania, Toruń 2010.

• Kozłowski K., Iluzje rewolucji: rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011

• Legucka A., Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

• Materski W., Gruzja, Warszawa 2010.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne.

Parapaństwa w stosunkach międzynarodowych: przypadek Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Mołdawii.

Parapaństwa w stosunkach międzynarodowych: przypadek Republiki Górskiego Karabachu

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Armenii.

Polityka zagraniczna i wewnętrzna Gruzji cz. 1.

Polityka zagraniczna i wewnętrzna Gruzji cz. 2.

Rosyjska polityka zagraniczna i wewnętrzna. Opozycja antysystemowa w Rosji.

Polityka bezpieczeństwa Ukrainy w XXI wieku.

Obszar poradziecki w percepcji polskiego społeczeństwa cz. 1

Obszar poradziecki w percepcji polskiego społeczeństwa cz. 2

Obszar poradziecki w percepcji polskiego społeczeństwa cz. 3

Metody dydaktyczne:

-dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- Wykorzystanie technik wizualizacji fotograficznej w prowadzonych zajęciach,

- Wykorzystanie zasad ekspozycji wizualnej w prowadzonych zajęciach,

- Wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego na zajęciach

- Wizualizacja danych za pomocą wykresów

- wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych baz danych

- analiza danych empirycznych w prowadzonych zajęciach dydaktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na konwersatorium w całym semestrze, przygotowania do konwersatorium, systematycznego udziału w konwersatorium (nieobecności muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej; studenci mają do wykorzystania 2 nieobecności). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia jest zaliczenie sprawdzianów wiedzy (testy wielokrotnego wyboru dotyczące tematów jednostek kontaktowych oraz pozycji z literatury obowiązkowej), uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonych badań projektowych (gromadzenie, analiza i prezentacja danych ilościowych oraz jakościowych na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych)

Uwagi:

6 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

6 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.