Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika specjalna z elementami gerontologii W3-PC-MJS-PS3-11
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Andragogika specjalna z elementami gerontologii W3-PC-MJS-PS3-11
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Iwona Wendreńska
Strona domowa grupy: http://-
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Antosz W., Kruk-Lasocka J., (2018): Koszula i krawat. Obrazki wyłaniającej się dorosłości. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Błońska-Charchut J., Wendreńska I., (2013): Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie – mity, stereotypy a rzeczywistość. W: H.Orieščiková, M.Kowalska, A.Lewko (red.) Tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie. VERBUM – Vydavatel'stvo Katolickej Univerzity w Ružomberku, Ružomberok.

Gąciarz B. (red.), (2010): Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej: źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej, IFiS PAN, Warszawa.

Gumienny B., (2016): Funkcjonowanie dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – poglądy rodziców. „Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania" nr 3.

Henault I., (2015): Zespół Aspergera a seksualność. Od dojrzewania poprzez dorosłość. wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.

Kijak R. (red.), (2012): Niepełnosprawność w świetle dorosłości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa.

Kilian M. (red.), (2022): Pedagogika specjalna osób w starszym wieku. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

Kilian M., Śmiechowska-Petrovskij E., (2018): Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Kostuchowski P. (red.), (2012): Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych: dobre praktyki, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Bielsko-Biała.

Kijak R., (2017): Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Leszczyńska-Rejchert A., (2009): Geragogika jako subdyscyplina pedagogiczna - założenia i formy realizacji. „Chowanna” nr 2.

Leszczyńska-Rejchert A., Kantowicz E. (red.), (2012): Stereotypy a starość i niepełnosprawność, Wydawnictwo Akapit, Toruń.

Lewko A., (2017): Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – obszar wyzwań i możliwości. W: K.Moczia (red.) Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę, T.1, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Lindyberg I., Krzemińska I., (2012): Wokół dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Melienė R. i in. (2020): Rozwój perspektyw dotyczących kształcenia ustawicznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach specjalnych na Litwie, "Niepełnosprawność. Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania" nr 1.

Nowak A., (2019): Wykluczenie prawne osób z niepełnosprawnością, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej" nr 34.

Parchomiuk M., (2016): Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Parchomiuk M., (2019): Starzenie się, starość i umieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Rzedzicka K., Kobylańska A., (2003): Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Solarczyk-Ambrozik E., (2004): Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej: między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Warszawa.

Wendreńska I., Błońska-Charchut J., (2013): Rozwijanie kompetencji miękkich jako jeden z priorytetów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W: H.Orieščiková, M.Kowalska, A.Lewko (red.) Tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie. VERBUM – Vydavatel'stvo Katolickej Univerzity w Ružomberku, Ružomberok.

Woynarowska A., (2019): Aktywiści z niepełnosprawnością w walce o niezależne życie, równe szanse i prawa człowieka. O sile protestów, opresji władzy i społecznym oporze, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej" nr 35.

Zawiślak A., (2012): Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Difin, Warszawa.

Żuraw H., (2013): Taka zwykła codzienność. Jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów zawodowych szkół specjalnych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Literatura nadobowiązkowa:

Bąbka J., (2004): Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Bonowicz W., Ochojska J., (2000): Niebo to inni, Znak, Kraków.

Borowska-Beszta B., (2012): Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Dubas E. (red.), (2007): Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, UŁ, Łódź.

Fabiś A., Wawrzyniak J.K., Chabior A., (2015): Ludzka starość, wyd. II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Fornalik I., (2010): Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Bardziej Kochani”, Warszawa.

Fornalik I., (2010): Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów, „Bardziej Kochani”, Warszawa.

Głodkowski J., Giryński A., (2005): Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną: uwalnianie od schematów, APS, Warszawa.

Godlewska-Byliniak E., Lipko-Konieczna J. (red.), (2018), Niepełnosprawność i społeczeństwo. Performatywna siła protestu, Wydawnictwo Biennale – Fundacja Teatr 21, Warszawa.

Kościelska M., (2004): Niechciana seksualność - o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Jacek Santorski & Co, Warszawa.

Kulbaka J., (2012): Niepełnosprawni: z dziejów kształcenia specjalnego, APS, Warszawa.

Maćkowicz J., (2015): Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Malec M. (red.), (2011): Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Ochojska J., (2015): Świat według Janki, Znak, Kraków.

Parchomiuk M., (2013): Postawy pedagogów specjalnych wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, UMCS, Lublin.

Plura M., (2013): Nie traćmy tempa, rozm. przepr. R.Dajbor, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja: Kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Socjalnych", nr 1

Stochmiałek J., (2004): Teoria oraz praktyczne aplikacje przezwyciężania barier integracji osób dorosłych niepełnosprawnych. "Chowanna", t.1.

Wlazło M., (2019): Intersekcjonalny wymiar polskiego dyskursu prasowego niepełnosprawności i starości, "Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej" nr 35.

Wojtasik E., Wolan-Nowakowska M. (red.), (2012): Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, APS, Warszawa.

Zawiślak A., (2003): Zawieranie związków małżeńskich przez osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym na przykładzie absolwentów szkół zawodowych specjalnych. W: Z.Janiszewska-Nieścioruk (red.) Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T.1. Wybrane problemy osobowości, rodziny i edukacji i osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Zych A.A., (2010): Leksykon gerontologii, wyd. II popr. i uzup., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Zakres tematów:

1.Omówienie problematyki podejmowanej podczas wykładów, sposobu weryfikowania efektów kształcenia.

2-3. Andragogika specjalna jako dyscyplina naukowa. Pojęcie, działy, problematyka teleologiczna w andragogice specjalnej. Miejsce w systemie nauk. Kategorie pojęciowe w andragogice. Współczesne wyzwania i dylematy.

4-5. Role społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich determinanty.

6-7. Społeczna działalność osób z niepełnosprawnością.

7-8. Inkluzja i ekskluzja jako kategorie pojęciowe andragogiki specjalnej.

9-10. Seksualność dorosłych osób niepełnosprawnych – mity i stereotypy, edukacja seksualna, poradnictwo. (A)seksualna starość?

11-12. Edukacja ustawiczna jako jeden z obszarów zainteresowań andragogiki specjalnej. Tworzenie warunków umożliwiających całożyciowe uczenie się osób niepełnosprawnych (możliwości, bariery, dobre praktyki - instytucje, NGO).

13-15. Geragogika specjalna w systemie nauk. Aparatura pojęciowa, obszary zainteresowań, współczesne wyzwania i dylematy. (Nie-)pełnosprawna starość? - problemy, wyzwania, możliwe obszary zainteresowań badawczych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające i problemowe z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Test zadań otwartych, obejmujący znaczną część treści/działań zmierzających do osiągnięcia efektów kształcenia modułu. Obejmuje 6 zadań krótkiej odpowiedzi (max. 1 pkt) i 2 zadania rozszerzonej odpowiedzi (max. 2 pkt.) Czas trwania testu: 45 min.

Obowiązuje następująca punktacja:

9,5 - 10 pkt. – ocena: bardzo dobry

8,5 - 9 pkt. – ocena: dobry plus

7,5 – 8 pkt. – ocena: dobry

6,5 – 7 pkt. – ocena: dostateczny plus

5,5 – 6 pkt. – ocena: dostateczny

0 – 5 pkt. – ocena: niedostateczny

Wyniki testu ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Niezaliczony test należy poprawić w formie pisemnej w wyznaczonym terminie.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.