Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia w pedagogice specjalnej W3-PC-MJS-PS3-14
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Terapia w pedagogice specjalnej W3-PC-MJS-PS3-14
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Kurzeja
Literatura:

Czabała Cz. (2006), Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa PWN.

Grzesiuk L. (red.): Psychoterapia: szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy.

Warszawa 1994.

Michalik-Surówka J. (1993) Miejsce psychoterapii w życiu wychowanków domu dziecka, „Opieka Wychowanie Terapia” nr 1.

Olechnowicz H. (1995) Dziecko własnym terapeutą. PWN, Warszawa.

Olechnowicz H. (2000) Drugie opowieści terapeutów. WSiP, Warszawa

Sawicka, K. (1999). Socjoterapia. Warszawa.

Serpell J.: W towarzystwie zwierząt, Warszawa 1999.

Straub I.: Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu, Stuttgart 1991.

Strumińska A. (red.), Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych intelektualnie, Warszawa 2003.

D. Yalom (2003), Dar terapii. Warszawa IPZ.

Yalom I.D. Leszcz M. (2006) Psychoterapia grupowa Teoria i praktyka. UJ, Kraków.

Boris B.: Bajki, które leczą. Gdańsk, 2006.

Franczyk A., Krajewska K.: Skarbiec nauczyciela-terapeuty, Kraków 2005.

Molicka M.: Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań, 2002.

Olechnowicz H.: Dziecko własnym terapeutą, Warszawa 1995.

Olechnowicz H.: U źródeł rozwoju dziecka, Warszawa 1999.

Pawlik-Popielarska B.: Terapia z udziałem psa. Gdańsk 2005.

Pileccy W., J. (red.): Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, Kraków 2000.

Randolph Flynn P.A.: W trosce o zdrowie. Pomaganie z perspektywy holistycznej [w:] Santorski J. (red.): Abc psychologicznej pomocy, Warszawa 1993.

Aichinger A., Holl W. : Psychodrama. Terapia grupowa z dziećmi. Wyd. Jedność, Kielce 1999.

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M., Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa 1992.

Chmielewska E., Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Kielce 1995.

Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007.

Dąbrowska-Jabłońska I. (red.) Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej. Wyd. "Impuls", Kraków 2010.

Domagalska M., Czytam- patrzę- działam, Kraków 2004.

Florkiewicz V., Terapia pedagogiczna, Łódź 2007.

Franczak A., Krajewska K., Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2003.

Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Kraków 2011.

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2005.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe Problemy i rozwiązania, Kraków 2006.

Jastrząb J., Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych, Warszawa 1994.

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1999.

Kołakowski A. (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Sopot 2013.

Odowska – Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej, Gdańsk 2013.

Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007.

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, tom 1 i 2, Kraków 2004.

Bekasiewicz N. (red.), Czy zwierzęta potrafią leczyć? Terapie z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych Warszawa 2008, wydawca Przyjaciel - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Czajkowska I., Herda K. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSiP. Warszawa 1989.

Jastrząb J. (red.), Edukacja terapeutyczna, Toruń 2002

Kohut D. (red.), Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii, Kraków 2013.

Niemiec M., Godawa J.: Wykorzystanie metody Finger Painting w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju. W: Stankowski A., Moczia K. (red.), Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia, Katowice 2010.

Puszczałowska-Lizis E., Biała A. E.: Terapia osób o specjalnych potrzebach. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2017.

Stankowski A.: Terapeutyczność procesu wychowania. "Auxilium Sociale. Wsparcie społeczne", nr 1 (13) 2000.

Stankowski A.: Terapia pedagogiczna-wprowadzenie. "Chowanna" Tom 1 (32), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.

Stankowski A., Moczia K. (red.), Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia, Katowice 2010.

Tomczak J., Ziętara R., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Kraków 2006.

Wolańczyk T., Komender J., Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa 2005.

Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu — modele ćwiczeń, Warszawa 1996.

Dennison P., Dennison G., (2003) Kinezjologia edukacyjna dla dzieci.

Dzionek E., Gmosińska M., Kościelniak A., Szwajkajzer M., (2006) Kinezjologia edukacyjna.

Hannaford C., (1995) Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej

Jastrząb J., (1994) Gry i zabawy w terapii pedagogicznej.

Kałużna A. (1995): Integracja czynności zmysłowo – ruchowych. W: ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce. Red. M. Borkowska.

Maas V., (1998) Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej

Brearly G. (1999) Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Doman G. (1996) Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu.

Młynarska M., Smereka T (2000): Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia.

Affolter F (1997): Spostrzeganie, rzeczywistość, język.

Lewandowska K (2001): Muzykoterapia dziecięca.

Molicka M (2002): Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii.

Minczakiewicz E, Grzyb B, Gajewski Ł (2005): Dziecko ryzyka a wychowanie. Elementarz dla rodziców.

Cytowska B, Winczura B (red): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków 2006

Zakres tematów:

Koncepcje psychologiczne człowieka

Terapia behawioralna, poznawcza, humanistyczna, psychoanaliza

Terapeuta i jego umiejętności. Etyka zawodu terapeuty

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Integracja i rozwój grupy. Poziomy komunikacji w socjoterapii.

Specyfika kontaktu terapeutycznego i istota kontraktu w pracy z grupą. Terapeutyczne walory twórczości plastycznej – arteterapia.

Socjoterapeutyczne właściwości dramy

Zasady pracy z grupą

Fazy rozwoju grupy

Formy i techniki psychoterapii

Psychoterapia w pracy z grupą

Trening umiejętności społecznych

Zooterapia – jako wspomaganie terapii pedagogicznej

Terapia uzależnień – motywowanie do leczenia

Inne wybrane metody stosowane w ramach terapii pedagogicznej

• Metoda M. Montessori,

• terapia zabawą (w tym metody Klanza),

• techniki relaksacyjne,

• bajkoterapia,

• muzykoterapia,

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, dyskusja,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.