Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki osób uzdolnionych i wybitnie zdolnych W3-PC-MJS-PS3-15
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy pedagogiki osób uzdolnionych i wybitnie zdolnych W3-PC-MJS-PS3-15
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 39
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Godawa
Literatura:

Dyrda B., Motywowanie do nauki uczniów twórczo uzdolnionych / Beata Dyrda // W: Psychopedagogika działań

twórczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2005.

Dyrda B., Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia /

Beata Dyrda. – Kraków : „Impuls”, 2000.

Marek E., Problem dzieci zdolnych w pracy pedagogicznej nauczyciela / Elżbieta Marek // W: Pedagogika wobec

przemian i reform oświatowych / red. nauk. Grażyna Miłkowska-Olejniczak i Kazimierz Uździcki. – Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000.

Piotrowski E., Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych / Eugeniusz Piotrowski // W: Pedagogika specjalna : praca

zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 2 poszerz. i uaktual. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001.

Smith D., Pedagogika Specjalna/ T.2 Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

Suświłło M., Zdolności twórcze dziecka – modele i warunki ich rozwijania / Małgorzata Suświłło // W: Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zielińskiej. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005

Szumski G., Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych / Grzegorz Szumski. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw. : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

Zakres tematów:

1.Uczeń zdolny jako podmiot zainteresowania pedagogiki specjalnej.

2.Wyjaśnienia terminologiczne: zdolność, uzdolnienie, talent, specjalne potrzeby edukacyjne, uczeń podwójnie wyjątkowy.

3.Podstawy prawne pracy z uczniem zdolnym w polskim systemie oświatowym.

4. Omówienie wybranych teorii, koncepcji i modeli zdolności (

-Triadowa teoria inteligencji Roberta J. Sternberga,

-Koncepcja inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera,

-Trójpierścieniowy Model Zdolności Josepha S. Renzulliego,

-Wieloczynnikowy Model Zdolności Franza Monksa,

- Koncepcja Totemu Wielorakich Talentów Calwina W. Taylora,

-Koncepcja inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana,

- Koncepcja Wybitnych Zdolności Johna F. Feldhusena,

5.Proces identyfikacji ucznia zdolnego.

6.Analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych,

7. Osoby z niepełnosprawnością i ze szczególnymi uzdolnieniami.

Metody dydaktyczne:

wykład, pogadanka, prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium o charakterze testowym obejmujące znaczną część treści/działań zmierzających do osiągnięcia efektów kształcenia modułu

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.