Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia pedagogiczna W3-AR-S1-TP
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Terapia pedagogiczna W3-AR-S1-TP
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30
sala 103
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Edyta Nieduziak
Literatura:

- Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. dysgrafii i dysortografii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Gdańsk 2011

- Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2005

- Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu. Gdańsk 1999

- Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi w wieku od 5 lat do 10 lat. WSiP Warszawa 1985.

- Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu (poradnik metodyczny) Toruń 2005 i wcześniejsze wyd.

- Jastrząb J., Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych u dzieci dyslektycznych, Warszawa 2002, 1994, i wcześniejsze

- Maurer A., Dźwięki mowy, Program świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, Kraków 2003 i późniejsze wyd.,

- Jastrząb J., Profilaktyka dysortografii w programie kształcenia pedagogów wczesnoszkolnych, Wychowanie na co dzień 2013 nr 7 – 8

- Jastrząb J., Błaszkowska I., O diagnozie elementarnych umiejętności matematycznych. Propozycje praktyczne, Dysleksja, Biuletyn PTD, 2009 nr 3

- Jastrząb J., Jak przygotować konspekt zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu?, Wychowanie na co dzień 2005 nr12 [konspekt metodyka]

- Kristanowa L., Diagnozowanie lateralizacji a metodyka pisania lewą ręką. Zielona Góra 1989.

- Frosting M., Horde D. (1989) Wzory i obrazki. Warszawa. (Podręcznik i ćwiczenia. Poziom podstawowy, poziom średni i wyższy)

- Bogdanowicz M., Kalka D., Skala Ryzyka Dysleksji SRD-6,Gdańsk 2011

- Jastrząb J, Diagnoza pedagogiczna, Wychowanie na co dzień 2003 nr 7–8

- Jastrząb J., Radecka K., Bracia miesiące – scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, „Wychowanie na co dzień” 2010 nr 6.

- Wikłacz J., Wpływ zaburzeń percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej na uczenie się matematyki, Nauczyciel i Szkoła 2000, nr 1 (8).

- Skibska J., Wojciechowska J. red., Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014.

- Praca z dzieckiem dyslektycznym, Zeszyt Metodyczny nr 6, Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna w Koninie

- Michalik M. red. Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, Collegium Columbinum, Kraków 2011.

- Ślęzak G., Hajdukiewicz A., Piotrowska-Marchut A., Senderski A., Percepcja słuchowa. Implikacje do praktyki, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Kielce 2014.

- Bogdanowicz M., Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno--pedagogicznej uczniom z dysleksją, Operon, Gdynia 2008.

- Gut M., Goraczewski Ł., Matulewski J., Prokalkulia.Test oceny behawioralnych wskaźników umysłowych reprezentacji liczb i ryzyka dyskalkulii, Pomorskie Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej Promathematica,

- Oszwa U., red., Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Doniesienia z badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008

Zakres tematów:

Terapia pedagogiczna dzieci z/ze:

1) zaburzeniami percepcji wzrokowej, zaburzeniami percepcji słuchowej, zaburzeniami integracji sensorycznej

2) dysleksją (trudnościami w czytaniu), dysgrafią, dysortografią

3) dyskalkulią, specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

4) zaburzeniami lateralizacji, zaburzeniami orientacji przestrzennej, zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami koordynacji ruchowej,

zaburzeniami sprawności manualnej

5) ADHD (nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi)

6) problemami emocjonalnymi, zaburzeniami w sferze społecznej

Metody dydaktyczne:

Metoda warsztatowa, metody aktywizujące, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przeprowadzenie zajęć na wybrany temat oraz przygotowanie teczki.

Teczka powinna zawierać:

1) Charakterystykę zaburzenia

2) Opis ćwiczeń z podziałem wg usprawnianych funkcji (opis ćwiczeń z wyjaśnieniem czemu ono służy, min. 3 ćwiczenia z opisami)

3) Przykładowy schemat zajęć terapeutycznych (60 min.), który powinien zawierać:

3a)Cele pracy terapeutycznej:

Cel główny (1 cel)

Cele szczegółowe (2-3 cele)

3b) Przykłady ćwiczeń

3c) Sposób ewaluacji zajęć

Za każdy z elementów student otrzymuje od 0 do 5 pkt., przy czym aby otrzymać ocenę pozytywną, z każdej części powinien uzyskać min. 3 pkt. Ocena ostateczna ustalana jest wg skali:

24 – 25 pkt. bdb

22 – 23 pkt. +db

20 – 21 pkt. db

18 – 19 pkt. +dst

16 – 17 pkt. dst

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.