Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 3, Konwersacja 3 [W1-FA-NA-S2PJA3-KW-3] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 3, Konwersacja 3 [W1-FA-NA-S2PJA3-KW-3]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 15:15
sala 2.54
Wydział Humanistyczny – Instytut Językoznawstwa (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Błażej Wieczorek
Literatura:

Wybrane fragmenty z następujących pozycji (udostępnione przez prowadzącego):

- Wallwork, A. (1997). Discussions A-Z advanced: a resource book of speaking activities. Cambridge: Cambridge University Press.

- Roth, E. H., & Aberson, T. (2008). Compelling conversations: questions and quotations on timeless topics (2nd ed.). Charleston: BookSurge.

- Klipper, F. (1984). Keep talking: communicative fluency activities for language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

- źródła internetowe: krótkie filmy, piosenki, debaty, wywiady w wersji audio i/lub wideo, blogi, fora internetowe.

Zakres tematów:

Podejmowane tematy obejmują rozmaite dziedziny życia, problemy do rozwiązania oraz bieżące wydarzenia w kraju i na świecie. Przy wyborze tematów uwzględnia się:

- zainteresowania studentów,

- potencjał do wywołania merytorycznej dyskusji,

- możliwość pogłębienia wiedzy ogólnej studentów,

- możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach komunikacyjnych,

- rozwój świadomości w zakresie odmienności języka i kultury.

Metody dydaktyczne:

Wybrane metody poszukujące, uwzględniające efekty kształcenia:

- dyskusja,

- debata,

- prezentacja,

- studium przypadku,

- burza mózgów,

- gry.

W przypadku stosownego zarządzenia przewiduje się możliwość wykorzystania platformy Microsoft Teams w celu przeprowadzenia synchronicznych zajęć online.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną obliczoną na podstawie trzech ocen cząstkowych:

- ocena za aktywność (waga 2) – przez aktywność rozumie się częstotliwość oraz jakość wypowiedzi studentów (dotyczy wszystkich zajęć),

- ocena z prezentacji (waga 4) – jednorazowe zaprezentowanie wybranego tematu (indywidualnie lub w grupach) oraz przeprowadzenie dyskusji z pozostałymi studentami w ciągu ok. 20 minut,

- jednorazowy test ustny na koniec semestru (waga 4) w formie dialogu na wylosowany temat (ok. 7-8 minut).

Uzyskana średnia ważona odpowiada następującym ocenom końcowym:

od 3,00 do 3,25 – dostateczny (3)

od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5)

od 3,76 do 4,25 – dobry (4)

od 4,26 do 4,75 – dobry plus (4,5)

od 4,76 do 5,00 – bardzo dobry (5)

Przy wystawianiu poszczególnych ocen cząstkowych uwzględnia się:

- poprawność gramatyczną, leksykalną i fonetyczną studentów,

- spójność oraz płynność wypowiedzi,

- warstwę merytoryczną wypowiedzi,

- umiejętność prowadzenia dyskusji,

- rejestr wypowiedzi.

Uwagi:

II rok II stopnia filologii angielskiej specjalność: nauczycielska

II rok II stopnia filologii angielskiej, specjalność nauczycielska

Nieobecności

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Liczba dopuszczalnych nieobecności niewymagających zaświadczenia lekarskiego wynosi 2.

Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność wymaga wykonania dodatkowej pracy określonej przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)