Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SPK_M04_Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia afektywne [W3-PS-SM-SPKM04] semestr letni 2021/2022
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: SPK_M04_Zaburzenia psychotyczne i zaburzenia afektywne [W3-PS-SM-SPKM04]
Zajęcia: semestr letni 2021/2022 [2021/2022L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala 112
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Izabela Rajska-Kulik
Literatura:

1. Butcher, J., Hooley, J., Mineka S. (2017). Psychologia zaburzeń DSM-5. Sopot: GWP (rozdział 13 Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne; s. (273-335; 549 – 594).

2. Cierpiałkowska L., Sęk H. (2016)(red.) Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN (rozdz. 16, 17)

3. Cierpiałkowska L.. (2013). Psychopatologia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

4. Frith Ch., Johnstone E. (2012): Schizofrenia, Sopot, GWP

5. Jakubik A. (2003) Zaburzenia osobowości. Zaburzenia osobowości - „Funkcjonowanie osobowości w psychozach” s. 235-251

6. Jarema M. (2016). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny (rozdz. 4, 5, 6). Warszawa: PZWL

7. Morrison J (2016) DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny podręcznik dla klinicystów. Kraków, Wyd. UJ

7. Psychopatologia (The American Psychiatric Publishing schizofrenia)

8. Pużyński S. (2009): Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

9. Pużyński, S., Wciórka, J. (red.) (2007). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius"; Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Spektrum schizofrenii i zaburzenia psychotyczne - obraz kliniczny schizofrenii. Określenie i pozycja nozologiczna (kryteria ilościowe, jakościowe, czasowe); występowanie, cechy przebiegu i objawy schizofrenii. Objawy pozytywne i negatywne, dezorganizacja myślenia i mowy, dezorganizacja psychomotoryki (katatonia), dezorganizacja zachowania . Poziomy schizofrenii, psychoza ostra i przewlekła, Typ I i Typ II.

4. Kryteria diagnostyczne wg DSM-5, klasyfikacja ICD-10 a ICD-11

5. Etiologia i patomechanizm schizofrenii.

6. Analiza studium przypadków

7.. Rokowania i leczenie schizofrenii:

- terapia farmakologiczna;

- terapia systemowa;

- leczenie środowiskowe;

- społeczności terapeutyczne.

8/9. Choroby afektywne (depresja, zaburzenie dwubiegunowe). Wielka depresja, ostry epizod wielkiej depresji bez i z cechami psychotycznymi. Zaburzenie maniakalne.

10.Etiologia i patogeneza choroby afektywnej. Model poznawczy depresji. Praca z pacjentem chorym na chorobę afektywną.

11. Analiza studium przypadków

12. Pomoc psychologiczna choremu i jego rodzinie – cele, zasady, metody. Pomoc środowiskowa. Leczenie chorób afektywnych.

13.Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne, prezentacje filmów, dyskusja, sceny symulowane,

studia przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy - kolokwium mające formę pisemną, składające się z pytań zamkniętych i otwartych. Podstawą otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie min. 60% z możliwej do osiągnięcia punktacji. Kolokwium odbędzie się na ostatnich zajęciach w semestrze

Podstawą oceny jest zaliczenie pisemnego kolokwium oraz obecność na zajęciach (dopuszcza się opuszczenie dwóch ćwiczeń). W przypadku przekroczenia limitu należy każdą ponadwymiarową nieobecność zaliczyć na konsultacjach. Brana będzie także pod uwagę aktywność studenta w trakcie semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)