Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Superwizja pracy socjalnej W3-SP-S1-SPS
semestr letni 2021/2022
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Superwizja pracy socjalnej W3-SP-S1-SPS
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Konwersatorium (K), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 17:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-06-28 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-05 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-12 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-19 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
2022-07-26 13:45 : 17:00 sala zajęcia zdalne
Bankowa 11
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Leśniak-Berek, Maciej Sosnowski
Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Domaradzki P., Krzyszkowski J., Sosnowski M., Włoch A., Superwizja pracy socjalnej dla praktyków, Łódź 2016.

Gilbert M.C., Evans K.: Superwizja w psychoterapii. Gdańsk 2004.

Grewiński M., Skrzypczak, B. (red.), Superwizja pracy socjalnej, Warszawa 2014.

Ferreira M., Grewiński M, Reis-Jorge J., Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, Warszawa 2014.

Henderson P., Holloway J., Millar A.: Superwizja w praktyce. Jak zostać superwizorem w zawodach nakierowanych na wspieranie i pomaganie. Warszawa 2014.

Kozłowska-Piwowarczyk I., Użyteczność teorii Gregory Batesona dla superwizji w systemowej terapii rodzin, „Psychoterapia” 4 (123) 2002.

Krzyszkowski J.: Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Łódź 1998.

Leśniak-Berek E., Superwizja pracy socjalnej – ważne źródło wsparcia w pracy profesjonalisty, w: Pawlas-Czyż S., Leśniak-Berek E.: W kręgu zagadnień profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Katowice 2010.

Leśniak-Berek E., Wódz K.: Superwizja w pomocy społecznej, w: Pawlas-Czyż S., Wódz K.: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. Toruń 2007.

Leśniak-Berek E.: Superwizja szansą na poprawę wizerunku społecznego pracowników socjalnych, w: Krzyszkowski J. (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, Warszawa 2015.

Leśniak-Berek E.: Edukacja do superwizji w procesie profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, w: E. Bojanowska, M. Kawińska (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, Tom 2, Kontrast, Warszawa 2016.

Łuczyńska M., Olech A.: Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej. Warszawa 2013.

Nocuń A., Szmagalski J.: Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Warszawa 1996.

Ornacka K., Ewaluacja między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003.

Pichot T., Uwagi superwizora skoncentrowanego na rozwiązaniach [w:] T.S.Nelson (red.), Edukacja i szkolenie w krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

Staręga-Piasek J., Hryniewicka A. (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, Warszawa 2008.

Szmagalski J (red.): Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy. Warszawa 2005.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Fengler J., Pomaganie męczy, Gdańsk 2000.

Delooz P., Lopez M-L.: Systematyzacja i ocena doświadczeń zawodowych w pracy socjalnej. Warszawa 1995.

Dudak A., Sarzyńska E.: Superwizja jako dziedzina doradztwa zawodowego, w: Kargul J. (red.) Dyskursy młodych andragogów 2. Zielona Góra 2001.

Goldenberg H., Terapia rodzin, Kraków 2006.

Kadushin A.: Supervision In Social Work. New York 1985.

Kantowicz E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn 2001.

Lishman J.: Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej. Katowice 1998.

Sutton C.: Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2004.

Szmagalski J.: Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. Warszawa 2004.

Thompson N., Osada M., Andersen B.: Praktyczna nauka pracy socjalnej. Warszawa 1995.

Zbyrad T. (red.): Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Fundacja Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli Oficyna Wydawnicza. 2008.

Zakres tematów:

Superwizja jako istotny element nowoczesnej i profesjonalnej pracy socjalnej

Współczesne rozumienie superwizji

Potrzeba superwizji w pracy socjalnej w obliczu nowych wyzwań działalności praktycznej, w tym w procesie kierowania i zarządzania

Przydatność superwizji w pracy socjalnej

Obszary działania superwizji – zastosowanie superwizji

Superwizja jako narzędzie przeciwdziałania stresowi zawodowemu

Charakterystyka syndromu wypalenia zawodowego

Sposoby ochrony przed stresem

Funkcje superwizji

Cele superwizji

Rodzaje superwizji

Metody, modele i techniki superwizji

Fazy superwizji

Cechy, kompetencje i umiejętności superwizora

Działania niepożądane w superwizji

Zasady organizacji superwizji koleżeńskiej

Kontrakt superwizyjny

Metody dydaktyczne:

- zajęcia realizowane zdalnie MS Teams

- prezentacje dotyczące merytorycznego obszaru zajęć

- dyskusja

- warsztaty zespołowe

- trening superwizyjny

Metody i kryteria oceniania:

- Kolokwium - weryfikuje wiedzę zdobytą w trakcie zajęć oraz w ramach samokształcenia. Forma: pytania otwarte i zamknięte.

- Aktywny i twórczy udział w dyskusji dydaktycznej dotyczącej tematyki superwizyjnej i procesów jej towarzyszących, w którym studenci wykorzystują wiedzę zdobytą w czasie studiów, umożliwia podniesienie oceny o połowę stopnia.

- Obowiązkowy udział w treningu superwizyjnym.

Uwagi:

Praca Socjalna, 6 semestr ( stacjonarne I stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.