Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo obywatelskie W3-SP-KOL-N1-SOB
semestr letni 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Społeczeństwo obywatelskie W3-SP-KOL-N1-SOB
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:20 - 14:30
sala 237
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Łęcki
Literatura:

 Ani książę, ani kupiec :obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Wybór tekstów i wstęp Jerzy Szacki Kraków 1997

 Osiatyński W.: Rzeczpospolita obywateli. Warszawa 2004

 Wasilewski J. (red.): Współczesne społeczeństwo polskie dynamika zmian. Warszawa 2006;

 Markiewicz B. Obywatel. Odrodzenie pojęcia, Warszawa 1993

Zalecana

 Garlicki J; Noga-Bogomiński A.: Kultura polityczna w społeczeń-stwie demokratycznym. Warszawa 2004

 Kolarska –Bobińska L.; Kucharczyk J.; Zbieranka J.; Demokracja w Polsce 2005-2007 Warszawa 2007

- E. Gellner , Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991

 Wiatr. J. J.; Raciborski J. i inni: Demokracja polska 1989 2003 Warszawa 2003;

 Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2003

 Negocjowana demokracja czyli europejskie governance po polsku (red.) Kazimiera Wódz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Zakres tematów:

- Geneza pojęcia społeczeństwa obywatelskiego

- Współczesne koncepcje społeczeństwa obywatelskiego

- Państwo –obywatel

- Demokracja a społeczeństwo obywatelskie

- Partycypacja w demokracji

- Kultura polityczna:

- Społeczeństwo obywatelskie a uwarstwienie

- Społeczeństwo obywatelskie a naród

- Społeczeństwo obywatelskie a ideologia

- Społeczeństwo obywatelskie a rewolucja

- Rzeczpospolita obywateli – rzeczywistość czy mit. Polskie problemy na tle Europy Środkowo-wschodniej.

- Wykluczenie społeczne

- Problem marginalizacji społecznej.

- Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

- Spory aksjologiczne w Polsce.

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład akademicki z elementami wykładu interaktywnego

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia modułu jest pozytywna ocena z pisemnego sprawdzianu wiedzy na temat problematyki omawianej podczas wykładów. Sprawdzian ten organizowany jest po zakończeniu cyklu wykładów. Podczas sprawdzianu studenci odpowiadają na pytania sformułowane na podstawie treści wykładów i zalecanych lektur.

Uwagi:

6 semestr Praca Socjalna KOLEGIA (niestacjonarne 1 stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.