Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia W3-PS-SM-PROZDR
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia W3-PS-SM-PROZDR
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 206
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-26 11:30 : 13:00 sala 206
Grażyńskiego
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

Biddlestone, M., Green, R., & Douglas, K. M. (2020). Cultural orientation, power, belief in conspiracy theories, and intentions to reduce the spread of COVID-19. The British Journal of Social Psychology, 59(3), 663–673.

Bujacz, A., Hornowska, E. (2012). Hedonizm i eudajmonizm w badaniach psychologii pozytywnej. Psychologia Jakości Życia, 11, 103–121.

Butcher, J.N., Hooley, J.M., Mineka, S. (2017). Psychologia zaburzeń (DSM-5). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Fortuna, P. (2013). Pozytywna psychologia porażki. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Górnik-Durose, M., Jach, Ł., Pasztak-Opiłka, A., Sikora, T. (2020). Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności. Warszawa: Difin.

Gulla, B., Tucholska, K. (2007). Psychologia pozytywna: cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji. Studia z Psychologii w KUL, 14, 133–152.

Herbuś, I. (2016). Działania reklamowe – od komercji do kampanii społecznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 22, 93-100.

Helliwell, J.F., Huang, H., Wang, S., Norton, M. (2020). Social Environments for World Happiness. World Happiness Report 2020, UN: Sustainable Development Solutions Networks, s. 13–45.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen, I., Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2 (s. 681–734). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hornowska, E., Charytonik, J. (2011). Polska adaptacja Kwestionariusza Stylów Humoru (HSQ) R. Martina, P. Puhlik-Doris, G. Larsena, J.gray i K.Weir. Studia Psychologiczne, 49, 5–22.

Imhoff, R., Lamberty, P. (2020). A Bioweapon or a Hoax? The Link Between Distinct Conspiracy Beliefs About the Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak and Pandemic Behavior. Social Psychological and Personality Science: https://doi.org/10.1177/1948550620934692.

Karakuła-Juchnowicz i wsp. (2017). Mikrobiota jelitowa – klucz do zrozumienia patofizjologii jadłowstrętu psychicznego?. Psychiatria Polska, 51(5), 859–870.

Kiran, S., Sanjana, J.S., Naik, R.J. (2018). Mobile Phone Addiction: Symptoms, Impacts and Causes - A Review. International Conference on Trends in Industrial & Value Engineering, Business and Social Innovation

Kłos, J., Gromadecka-Sutkiewicz, M., Zysnarska, M. (2014). Medykalizacja – wyzwanie XXI wieku. Hygeia Publica Health, 49(3), 382–388.

Korczak, K. (2015). Gry dla zdrowia – koncepcja, przykłady zastosowań oraz potencjał społeczno-ekonomiczny. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 42, 313–326.

Kubacka-Jasiecka, D. (2016). Kryzys emocjonalny i trauma szansą na rozwój i potęgowanie zdrowia. Wątpliwości i pytania. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, XXII(1), 51–89.

Kurylak, I. (2018). Wybrane zagadnienia problematyki kompulsywnego zachowania: uzależnienie od zakupów (oniomania). Forum Pedagogiczne, 1, 229–249.

Maciuszek, J. (2012). Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 45–55.

Makhanova, A., Shepherd, M. (2020). Behavioral immune system linked to responses to the threat of COVID-19. Personality and Individual Differences, 167, 110221.

Markiewicz, K. (2019). Prokrastynacja. O przyczynach i skutkach odkładania spraw na potem. Warszawa: Difin.

Nowak, B. i wsp. (2020). Adaptive and maladaptive behavior during the COVID-19 pandemic: The roles of Dark Triad traits, collective narcissism, and health beliefs. Personality and Individual Differences, 167, 110232.

Obara-Gołębiowska, M. (2020). Nadwaga, otyłość i psychologia. Zastosowanie oddziaływań poznawczo-behawioralnych w pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała i zaburzeniami współistniejącymi. Warszawa: Difin.

Puhl, R.M., Heuer, C.A. (2010). Obesity stigma: important considerations for public health. American Journal of Public Health, 100(6), 1019–1028.

Schwartz, B., Ward, A. (2007). Mieć się lepiej, ale czuć się gorzej: paradoks wyboru. W: P.A. Linley i S. Joseph (red.). Psychologia pozytywna w praktyce (s. 50–86). Warszawa: PWN.

Sęk, H., Cieślak R. (2013). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sole-Smith, V. (2020). Leczenie pacjentów bez wagi. Świat Nauki, 8(348), s. 30–39.

Żakowicz i in. (2020). Wpływ mikrobioty jelitowej na mózg, funkcje poznawcze i emocje. Kosmos, 326, 45–58.

UWAGA:

W związku z dynamicznym charakterem przedmiotu i chęcią nadążania za aktualną literaturą i problematyką, lista lektur może zostać zmodyfikowana w trakcie semestru. Studenci zostaną powiadomieni o modyfikacjach z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum dwutygodniowym).

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjno-wprowadzające. Wprowadzenie i zapoznanie studentów z tematyką zajęć, przegląd literatury przedmiotu oraz rygorów koniecznych do zaliczenia ćwiczeń. Omówienie specyfiki prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

2. Jak ciało/organizm wpływa na psychikę. Zależności somatopsychiczne. Jak choroba zmienia nasze życie.

3. Współczesne sposoby spostrzegania zdrowia w badaniach ilościowych i jakościowych.

4. Wsparcie społeczne. Pojęcie traumy i zjawisko wzrostu potraumatycznego.

5. Promocja zdrowia – jak wygląda w teorii, a jak w praktyce? Co robić aby być zdrowym – zdrowotna promocja, profilaktyka i prewencja w przekazach społecznych.

6. Jak umysł/psychika wpływa na ciało/organizm. Zależności psychosomatyczne. Psychologia porażki.

7. Wybrane aspekty uzależnień behawioralnych. Pojęcie prokrastynacji.

8. Prezentacja zaliczeniowa - projekt oddziaływania społecznego (cz. 1)

9. Prezentacja zaliczeniowa - projekt oddziaływania społecznego (cz. 2)

10. Obraz siebie/wizerunek ciała a wymagania kultury masowej. Kult piękna, szczupłej sylwetki jako wyznacznik szczęścia i powodzenia. Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia nervosa a uwarunkowania kulturowe.

11. Funkcjonowanie osób z nadwagą i otyłością oraz specyficznymi nawykami żywieniowymi w perspektywie psychologicznej – wyniki badań oraz sposoby ich wykorzystywania.

12. Pojęcia szczęścia i dobrostanu psychicznego w różnych koncepcjach. Wybrane sposoby badania szczęścia/dobrostanu psychicznego/zadowolenia z życia. Wyniki badań nad zadowoleniem z życia na świecie.

13. Możliwość wyboru a poczucie szczęścia. Poczucie humoru i jego psychologiczne funkcje. Pojęcia refleksyjności i bezrefleksyjności oraz sposoby ich stymulowania.

14. Kolokwium - wypowiedź eksperta.

15. Zajęcia podsumowująco-zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja problemów, analiza literatury i źródeł dotyczących znaczenia tematyki zajęć w życiu codziennym, prace w grupach i w parach, quizy, elementy gamifikacji, prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

INFORMACJE OGÓLNE:

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią ocen z pracy semestralnej oraz kolokwium. Do uzyskania zaliczenia przedmiotu niezbędne jest otrzymanie pozytywnych ocen z każdej wymienionej wyżej części.

Opisy pracy semestralnej oraz kolokwium zostały przedstawione przy odpowiadającej im jednostce zajęciowej.

Istnieje możliwość podwyższenia końcowej oceny z przedmiotu o ½ stopnia w przypadku uzyskania liczby „plusów” za aktywność w czasie zajęć równą co najmniej 50%+1 wszystkich „plusów” możliwych do zdobycia.

Zaliczenie przedmiotu uzależnione jest również od obecności na zajęciach – każdy z Państwa ma do wykorzystania dwie nieobecności, w przypadku większej liczby nieobecności materiał omawiany na zajęciach należy zdać indywidualnie podczas konsultacji. Nieobecności należy odrabiać nawet wówczas, gdy Student posiada zwolnienie lekarskie obejmujące okres nieobecności.

Poniżej znajduje się plan zajęć wraz z zalecaną do nich literaturą. Niemal każdej jednostce dydaktycznej przyporządkowana jest znaczna ilość materiałów. Chciałbym aby na ile to możliwe w aktualnych warunkach (1) w trakcie każdych zajęć trwała ciekawa (niekiedy burzliwa) debata nad głównymi problemami oraz (2) aby każdy z Państwa był przygotowany do zabrania głosu.

W czasie zajęć stacjonarnych obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z urządzeń rozpraszających uwagę (np. z telefonu komórkowego) poza momentami wykonywania ćwiczeń, przy których korzystanie z nich będzie dozwolone. Osoby nie przestrzegające tego zakazu po wstępnym ostrzeżeniu przez prowadzącego będą wypraszane z zajęć oraz nie będą uznawane za osoby obecne na tych zajęciach. W ubiegłym roku akademickim mieliśmy aż nadto urządzeń elektronicznych na każdych zajęciach. W tym roku spróbujmy mówić do siebie i patrzeć na siebie, a przede wszystkim aktywnie siebie słuchać.

W trakcie zajęć bardzo często zdarzać będą się prace w podgrupach. Proszę więc o współpracę z kolegami i koleżankami podczas tych prac.

Gorąco zachęcam do przygotowywanie do zajęć samodzielnie przygotowanych materiałów, wpisujących się w ich tematykę– doniesienia z badań, artykuły naukowe i popularnonaukowe, teksty prasowe, książki, fragmenty filmów, teksty piosenek, gry towarzyskie, gry komputerowe itd.

PREZENTACJA ZALICZENIOWA – PROJEKT ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNEGO

• studenci projektują swoje prace zaliczeniowe w zespołach liczących 3-4 osoby,

• praca zaliczeniowa przyjmuje postać przedstawienia projektu oddziaływania społecznego, opracowanego w związku z tematyką zajęć 2-8,

• opracowywane oddziaływanie powinno być nastawione na rozwijanie bądź utrwalanie postaw i działań ukierunkowanych na poprawę zdrowia i kondycji psychofizycznej,

• znając cel oddziaływania oraz jego grupę docelową (informacje przekazane poszczególnym grupom przez prowadzącego zajęcia) studenci opracowują oddziaływanie z uwzględnieniem (a) dotychczasowej wiedzy na badany temat, (b) mechanizmów psychologicznych istotnych z punktu widzenia danego oddziaływania, (c) sposobów wdrażania oddziaływania, (d) sposobów oceny skuteczności oddziaływania, (e) działań podejmowanych w sytuacji wysokiej lub niskiej efektywności podjętych działań,

• omówienie powinno przyjąć postać prezentacji multimedialnej z ustnym komentarzem, prezentacja multimedialna wraz ze spisem źródeł wykorzystywanych w trakcie przygotowywania pracy powinna zostać przesłana prowadzącemu drogą elektroniczną,

• maksymalny czas na jedną prezentację to 20 minut + 5 minut na pytania,

• w prelekcji powinni wziąć udział wszyscy studenci należący do zespołu (czyli de facto wszyscy autorzy prezentacji),

• prelegenci powinni być przygotowani na pytania słuchaczy oraz prowadzącego zajęcia,

• na końcową ocenę pracy mają wpływ jej aspekty merytoryczne, estetyka przygotowania prezentacji oraz umiejętność przekazywania informacji słuchaczom,

• najwyższe oceny mogą być przyznane pracom wykonanym poprawnie pod względem merytorycznym oraz formalno-stylistycznym, w których oprócz informacji na temat treści artykułu widoczne są dokonane przez studentów rozwinięcia treści oraz ich własny komentarz/stanowisko odnośnie recenzowanego tekstu.

• praca zaliczeniowa powinna zostać złożona drogą elektroniczną w dniu jej prezentacji.

KOLOKWIUM – WYPOWIEDŹ EKSPERTA

• Kolokwium przyjmuje postać wypowiedzi pisemnej na zadany, „życiowy” temat. Zadaniem studentów jest przygotowanie opartej o posiadaną wiedzę psychologiczną wypowiedzi mogącej stanowić np. profesjonalną odpowiedź na pytanie zadane przez dziennikarzy czy głos z publiczności w czasie prelekcji.

• Tematy dotyczyć będą kwestii związanych z zagadnieniami poruszanymi w czasie wcześniejszych jednostek zajęciowych.

• W trakcie kolokwium student może korzystać z notatek i informacji zawartych w powiązanej z przedmiotem literaturze.

• Całość pracy powinna zmieścić się w maksymalnie 30 zdaniach.

• Na napisanie pracy studenci mają 40 minut.

• Ocena z kolokwium uzależniona będzie od umiejętności powiązania znanych koncepcji psychologicznych z praktyką życia codziennego oraz zdolności do opracowywania na podstawie znanych koncepcji psychologicznych konkretnych oddziaływań.

Uwagi:

Sylabus stanowi ogólne wprowadzenie do tematyki przedmiotu oraz wykorzystywanej literatury. Bardziej wyczerpujące informacje na temat zakresu literatury do konkretnych zajęć, pracy domowej itd. zostaną zawarte w udostępnionym studentom na pierwszym spotkaniu "Szczegółowym programie zajęć".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.