Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wartościowanie, ocena pracy i systemy wynagrodzeń W3-ZZL-S1-WOSW
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wartościowanie, ocena pracy i systemy wynagrodzeń W3-ZZL-S1-WOSW
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Batko
Strona domowa grupy: http://-
Literatura:

jak w opisie wykładu oraz w źródłach podanych podczas analizy case studies

Zakres tematów:

Zakres tematów jest spójny z podanym jak dla wykładu.

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, rozwiązywania problemów, analizy studium przypadku w oparciu o treści teoretyczne, dyskusja oraz prezentacji wyników prac zespołów na forum.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła

Wymagania - obecność na zajęciach i przygotowanie do zajęć.

Oceny dokonuje prowadzący na podstawie znajomości treści programowych i aktywności studenta w trakcie zajęć. Uzyskana ocena jest oceną indywidualną.

2. Projektowa praca zaliczeniowa (zespoły 3-4 osobowe).

Wymagania merytoryczne:

Pisemna praca zespołowa – projekt kafeteryjnego systemu motywowania i wynagradzania pracowników w fikcyjnej organizacji. Prezentacja rezultatów pracy zespołowej na forum grupy ćwiczeniowej i obrona prezentowanego stanowiska w czasie dyskusji.

Wymaganiem obligatoryjnym jest złożenie projektu na tydzień przed zaliczeniem na forum grupy. Projekt powinien być złożony w wersji elektronicznej lub papierowej – prezentacja to max. 10 slajdów.

Konieczne jest korzystanie z wiarygodnych źródeł i powoływanie się na nie (podanie przypisów bibliograficznych).

Ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania w praktyce, logiczny i jasny wywód, jakość wniosków, umiejętność prezentowania opracowanych treści.

Ocena uzyskana w wyniku pracy zespołowej jest oceną indywidualną.

Skala ocen:

5,0 (bdb) – znakomita znajomość treści programowych, wzorowa aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

4,5 (db +) – bardzo dobra znajomość treści programowych, bardzo dobra aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

4,0 (db) – dobra znajomość treści programowych, dobra aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

3,5 (dst +) – zadowalająca znajomość treści programowych, zadowalająca aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

3,0 (dst) – dostateczna znajomość treści programowych, dostateczna aktywność i zaangażowanie podczas zajęć,

2,0 (ndst) – niezadowalająca znajomość treści programowych, brak aktywności i zaangażowania podczas zajęć.

Uwagi:

4 sem. ZZL(stacjonarne 1 stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.