Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii społecznej W3-SP-S1-WDPSS
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do psychologii społecznej W3-SP-S1-WDPSS
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:00 - 9:30
sala zajęcia zdalne
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Nowalska-Kapuścik
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Aronson E. (2009)Człowiek– istota społeczna, Warszawa,PWN

2. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M (1997 i nast.), Psychologia społeczna. Serce i umysł, przekł. J. Gilewicz, Poznań.

3. Cialdini R.(2006 i nast.).Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka przekł. B. Wojciszke, Gdańsk. GWP

4. Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002) Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, przekład A. Nowak i inni, Gdańsk GWP

5. Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F. II,( 2006) Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, przekł. G. Skoczylas, Warszawa.

2. Argyle M., (1991).Psychologia stosunków interpersonalnych, przekł. W. Domachowski, Warszawa.

3. Argyle M., (1994) Reguły życia społecznego. Oksfordzka psychologia społeczna, przekł. W. Domachowski, Warszawa.

4. Bohner G., Wanke M.(2004). Postawy i zmiana postaw, GWP, Gdańsk

5. Camp J, (2005). Zacznij od nie. Techniki negocjacji, których profesjonaliści nie chcą zdradzać, przekł. A. Sosenko, Taszów.

6. Doliński D.,(2005) Techniki wpływu społecznego, WN Scholar, Warszawa

7. Griffin E., (2003) Podstawy komunikacji społecznej, przekł. W. i O. Kubińscy, Poznań.

8. Nęcki Z., (2000). Komunikowanie międzyludzkie, Kraków.

9. Nelson T. D., (2003). Psychologia uprzedzeń, przekład A. Nowak Gdańsk,.

10. Pratkanis A., Aronson E., (2003). Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przekł. J. Radzicki, M. Szuster, Warszawa.

11. Stephan W.G i C.W., (2007) Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, przekład M. Kacmajor , GWP, Gdańsk.

12. Stewart J., (red) (2005) Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, przekład Jacek Suchecki i inni, PWN Warszawa

Zakres tematów:

1. Przedmiot i zadania psychologii społecznej;

2. Miejsce psychologii społecznej w systematyce nauk. Zależności zachodzące pomiędzy psychologią społeczną i dyscyplinami pokrewnymi;

3. Metodologia: proces przeprowadzania badań w psychologii społecznej;

4. Mechanizmy wpływu społecznego. Psychologiczne reguły wywierania wpływu;

5. Poznanie społeczne. Podstawowe błędy percepcyjne i błędy atrybucji;

6. Spostrzeganie własnej osoby a spostrzeganie innych osób. Teoria dysonansu poznawczego;

7. Postawy jako element struktury osobowości;

8. Konformizm, uległość, posłuszeństwo. Wybrane eksperymenty psychologii społecznej;

9. Mechanizmy współpracy i konfliktu;

10. Wpływ sytuacji społecznych na zachowania jednostki;

11. Propaganda i przekonywanie. Natura autoprezentacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna;

12. Zachowania prospołeczne i problemy społeczne;

13. Agresja i przemoc jako dysfunkcje społeczne;

14. Mechanizm powstawania uprzedzeń, stereotypów, dyskryminacji;

15. Atrakcyjność interpersonalna i jej wyznaczniki;

16. Struktura procesu komunikowania się; najważniejsze elementy procesu komunikowania się oraz ograniczenia i bariery w procesie komunikacji;

17. Podsumowanie oraz sposoby radzenia sobie ze stresem

Metody dydaktyczne:

Zajęcia składają się z dwóch części:

1) część pierwsza realizowana jest na platformie Teams (dyskusja, case studies, prezentacja multimedialna, ćwiczenia w zespołach);

2) druga część realizowana jest na platformie Moodle (praca własna studenta, wypowiedź pisemna na zadany temat)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z zaliczenia składają się 2 elementy:

1) oceny cząstkowe uzyskane za realizację zadań w ramach pracy własnej studenta (aktywność na platformie Moodle);

2) ocena za aktywność podczas zajęć na platformie Teams

Uwagi:

Praca Socjalna, 2 semestr ( stacjonarne I stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.