Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współuczestnictwo kościelne W7-PSTP-WK
semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współuczestnictwo kościelne W7-PSTP-WK
Zajęcia semestr letni 2020/2021 (2020/2021L) (w trakcie)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Rafał Dappa
Literatura:

• Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., księga VII.

• Motu proprio Papieża Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus (2015).

• Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela + Normae de gravioribus delictis (2010).

• Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia (2016)

• KEP, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, 2017.

• KEP, Wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris Laetitia, 2018.

• C.E. Commentz, Kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarii Apostolskiej, Kraków 2012.

• R. Dappa, Duchowny wobec obowiązku denuncjacji przestępstw seksualnych na podstawie art. 240 Kodeksu karnego, w: „Teka Komisji Prawniczej”, tom XI, nr 1, Lublin 2018, str. 37-49.

• G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tom V, Poznań 2007.

• P. Bianchi, Kiedy małżeństwo jest nieważne?, Kraków 2016.

• J. Glapiak, Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego, Poznań 2012.

• Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015.

• R. Sztychmiler, Kanoniczny proces o orzeczenie nieważności małżeństwa, w: „Ateneum Kapłańskie” 148(2007), z. 1, str. 38-51.

• P. Amenta, Le procedure amministrative in materia di diritto canonico: storia, legislazione e prassi, Città del Vaticano 2008.

• I procedimenti speciali nel diritto canonico, “Studi Giuridici” XXVII, Città del Vaticano 1992.

Zakres tematów:

Zgodnie z aktualnymi potrzebami prawno-pastoralnymi podczas zajęć zostanie zwrócona szczególna uwaga na temat prawa małżeńskiego oraz ochrony dzieci i młodzieży. Szczegółowej analizie zostanie poddany temat związków niesakramentalnych i ich współuczestnictwa w życiu Kościoła; jako jeden ze sposobów próby pomocy w sytuacjach nieregularnych omówiony zostanie proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (rozeznawanie przypadków, pomoc w sformułowaniu skargi powodowej, przesłuchania, tzw. proces skrócony); omówione zostaną również procesy specjalne (in favorem fidei, przywilej Pawłowy oraz ratum et non consumatum). Ze względu na rok poświęcony adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia zostaną omówione ważne dla praktyki duszpasterskiej punkty, mające wpływ na umożliwienie współuczestnictwa wiernych żyjących w związkach niesakramentalnych w życiu Kościoła. Kolejny ważny temat dotyczyć będzie ochrony dzieci i młodzieży w kontekście nadużyć natury seksualnej. Zostanie poruszony temat przestępstw zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej a także formy zwracania się do Penitencjarii Apostolskiej.

Poznawaniu treści dokumentów Kościoła towarzyszyć będą konkretne casusy oraz wymiana codziennych doświadczeń pastoralnych.

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją casusów prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na wybrany temat. Oceniana będzie forma oraz treść przygotowanych pism.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.