Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii (nowożytność) [W1-HI-S1-NPNW] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauki pomocnicze historii (nowożytność) [W1-HI-S1-NPNW]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 144
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Kałuski
Literatura:

Sfragistyka, opr. M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Warszawa 1960.

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2008 (lub inne wydania)

M. Hlebionek, System heraldyczny na pieczęciach królów polskich (XIV – XVIII wiek). Propozycje badawcze, w: Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Warszawa 2011, s. 13-31.

P. Węcowski, Pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellończyka, Studia Źródłoznawcze, t. 49.

M.L. Wójcik, Heraldyka klasztorów cysterskich na Śląsku, w: Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, red. K. Skupieński, A. Weiss, Warszawa 2004, s. 43 – 58.

J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993 (wstęp)

Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000, s. 19–34; 235–240.

P. Dudziński, Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich, t. 1, Warszawa 2007, s. 17–41.

P. Dudziński, Heraldyka kościelna, w: Wielka księga heraldyki, Warszawa 2008, s. 211–229.

Piech Z., Czy ikonografia historyczna powinna być nauką pomocniczą historii ?, w: Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, Kraków 1995, s. 119–141.

E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: Studia z historii sztuki, opr. J. Białostocki,

Warszawa 1971, s. 11–32.

J. Białostocki, Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką, w: Pięć wieków myśli o

sztuce, Warszawa 1976, s. 254–260.

J. Białostocki, O dawnej sztuce jej teorii i historii, Gdańsk 2009, s. 223–250.

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2008, s. 200–220.

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014, s. 7–24.

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014, s. 29–35.

J. Janczak, Zarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII wieku, Opole 1976.

B. Czechowicz, Historia kartografii Śląska XIII–XIX wieku, Wrocław 2004.

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014, s. 24 – 29

Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, Poznań 1999, s. 64–78

R. Grodecki, Wstęp, w: Księga Henrykowska, Wrocław 1949 (1991)

R. Żerelik, Ego minimus fratrum. W kwestii autorstwa drugiej części Księgi Henrykowskiej, Nasza Przeszłość, 83 (1994)

K. Buczek, O teorii badań historyczno-osadniczych, Kwartalnik Historyczny 1958

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014, s. 71 – 92

S. Gawlas, Przełom lokacyjny w dziejach miast środkowoeuropejskich, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Poznań 2005, s, 133–161

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014, s. 182–204.

H. Samsonowicz, Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza, Poznań 2015.

J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 13–31, 126–151.

Zakres tematów:

1. Podstawowe terminy z zakresu sfragistyki

2. Edycje przykładowych pieczęci królewskich (Jagiellonowie) – ćwiczenia praktyczne

3. Edycje przykładowych pieczęci wspólnot świeckich i kościelnych– ćwiczenia praktyczne

4. Heraldyka: pojęcia i specyfika, blazonowanie wybranych herbów.

5. Heraldyka samorządowa w III Rzeczypospolitej

6. Wybrana problematyka z zakresu heraldyki kościelnej

7. Ikonografia historyczna jako nauka pomocnicza historii

8. Wybrana problematyka z zakresu edytorstwa źródeł pisanych

9. Przedmiot i badania w zakresie Geografii historycznej

10. Mapy jako źródło do badań geograficzno-historycznych

11. Źródła pisane do badań geograficzno-historycznych. Przykład Księgi Henrykowskiej i dokumentów z klasztoru henrykowskiego

12. Lokacje miast jako przykład przemian krajobrazu kulturalnego (kulturowego)

13. Horyzont geograficzny. Postrzeganie przestrzeni przez ludzi w średniowieczu

Metody dydaktyczne:

- dyskusja podczas zajęć nad problematyką przedstawioną w sylabusie.

- analiza , przy pomocy prowadzącego, źródeł ikonograficznych (herby, pieczęcie i mapy) i źródeł pisanych (Księga Henrykowska) oraz praca z bazą danych (Atlas Fontium).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Obecność obowiązkowa na zajęciach (1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności należy zdać podczas dyżurów prowadzącego zajęcia), sprawdzian pisemny na ostatnich zajęciach (część praktyczna oraz teoretyczna)

Uwagi:

3 semestr HISTORIA stacjonarne 1 stopień (Nauczycielska)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)