Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej [W5-PR-SM-PUE] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo Unii Europejskiej [W5-PR-SM-PUE]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00
sala 3.45
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Fortońska
Literatura:

M. M. Kenig-Witkowska: Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

J. Barcik, A. Wentkowska: Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

J. Maliszewska-Nienartowicz: System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.

Akty prawne w wersji papierowej lub elektronicznej.

Zakres tematów:

Geneza i ewolucja procesu integracji europejskiej.

Charakter prawny i istota Unii Europejskiej.

Źródła prawa Unii Europejskiej.

Stanowienie prawa w UE

Stosowanie prawa UE.

Kompetencje Unii Europejskiej.

System instytucjonalny Unii Europejskiej.

Parlament Europejski (skład, struktura wewnętrzna, funkcje).

Rada Europejska (skład, struktura wewnętrzna, funkcje).

Rada (skład, struktura wewnętrzna, funkcje).

Komisja Europejska (skład, struktura wewnętrzna, funkcje).

Europejski Bank Centralny (charakter prawny organu, organy wewnętrzne, zadania).

Trybunał Obrachunkowy (skład, struktura wewnętrzna, funkcje).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (organy sądowe, organizacja wewnętrzna).

Kompetencje i jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Postępowanie w sprawie wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego.

Metody dydaktyczne:

W związku z trwającą pandemią zajęcia są realizowane w sposób

określony w zarządzeniu nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa i

Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 września

2021 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziału

Prawa i Administracji w semestrze zimowym w roku akademickiego

2021/2022

1. Teoretyczne wprowadzenie (z wykorzystaniem prezentacji ppt, oficjalnych dokumentów UE i orzecznictwa TSUE, filmów, schematów etc.)

2. Dyskusja.

3. Ćwiczenie sprawdzające (test, quiz, kazus, symulacja etc.)

4. Praca w grupach (test, quiz, kazus, symulacja etc.)

Metody i kryteria oceniania:

Maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Pozytywna ocena z każdego z dwóch kolokwiów. Forma testowa, w pytaniach zamkniętych może być więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź.

Ocenę końcową może podwyższyć bieżąca aktywność na ćwiczeniach, oceny z prac dodatkowych wykonywanych podczas zajęć lub w domu (np. kazus) czy referat.

Uwagi:

5 sem. PR SM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)