Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność matematyczna dziecka W3-PE-EWP-S2-AMAT
semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Aktywność matematyczna dziecka W3-PE-EWP-S2-AMAT
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 207
Grażyńskiego jaki jest adres?
co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 206
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-24 11:30 : 13:00 sala 206
Grażyńskiego
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Marekwia
Literatura:

1. Badura-Strzelczyk G., Pomóż mi policzyć to samemu: matematyka w ujęciu Marii Montessori od lat trzech do klasy trzeciej, Wydawnictwo Nowik, Opole 2008

2. Dąbrowski M.: Gry matematyczne (nie tylko) dla klas I – III. Wydawnictwo Nowik, Opole 2015

3. Dąbrowski M.: Gry matematyczne dla uczniów klas I – III i starszych. Wydawnictwo Nowik, Opole 2016

4. Dąbrowski M.: Nie tylko żywe liczby! Zabawy arytmetyczne dla przedszkola i szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowik, Opole 2017

5. Fechner-Sędzicka I., Ochmańska B., Odrobina W.: Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela, ORE, Warszawa 2012

6. Gruszczyk – Kolczyńska E., Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki, Warszawa 1989

7. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E.: Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa 1997

8. Gruszczyk-Kolczyńska E.: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa 1997

9. Gruszczyk-Kolczyńska E., Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier, WSiP, Warszawa 1996

10. Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E.: Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później, CEBP, Kraków 2015

11. Gruszczyk – Kolczyńska E., Zielińska E.: Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci, Nowa Era, Warszawa 2013

12. Gruszczyk – Kolczyńska E. (red.): O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Nowa Era, Warszawa 2013

13. Gruszczyk-Kolczyńska E., Kozieł J.: Zastosowanie Darów Froebla w Dziecięcej matematyce, Froebel.pl Sp. z o.o., Lublin 2017

14. Krygowska Z.: Zarys dydaktyki matematyki, cz. I, II, III, WSiP, Warszawa 1977

15. Landerl K., Kaufmann L.: Dyskalkulia, Wydawnictwo Harmonia 2014

16. Moroz H.: Współczesne środki dydaktyczne w nauczaniu początkowym matematyki, WSiP, Warszawa 1986

17. Nowik: Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009

18. Pisarski M.: Matematyka dla naszych dzieci. Nietypowe gry i zabawy matematyczne. Wydawnictwo Nowik, Opole 2012

19. Schuberth E.: Matematyka w szkołach waldorfskich, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014

20. Semadeni Z. (red.): Nauczanie matematyki w klasach początkowych. Warszawa Tom I 1991, Tom II 1992, Tom III 1986, Tom IV 1988

21. Semadeni Z., Gruszczyk – Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska – Jaszczołt, Bugajska – Jaszczołt B., Czajkowska M.: Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015

22. Siwek H., Czynnościowe nauczanie matematyki, Warszawa 1998

23. Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego. Warszawa, 2008

24. Stucki E.: Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych. Cześć I, II, III, Bydgoszcz 1992

25. Szurek M.: Kształty i kolory matematyki. Wycieczka z klockami LEGO, Wydawnictwo Nowik, Opole 2017

26. Wojnowska M.: Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010

Zakres tematów:

1. Strategie w nauczaniu matematyki: nauczanie realistyczne, czynnościowe i problemowe.

2. Rola operacyjnego rozumowania w procesie uczenia się matematyki, wskaźniki operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym. Dojrzałość do uczenia się matematyki. Diagnoza i ćwiczenia wspomagające.

3. Koncepcja rozwoju intelektualnego J. Piageta; Teoria P. H. van Hiele’a; Teoria J. Brunera.

4. Edukacja matematyczna w świetle obowiązującej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i Edukacji wczesnoszkolnej. Rola i cele edukacji matematycznej.

5. Aktywność matematyczna dziecka. Rodzaje aktywności matematycznej.

6. Metody pracy w edukacji matematycznej. Metody aktywizujące. Alternatywne metody wykorzystywane w edukacji matematycznej.

7. Gry i zabawy matematyczne.

8. Środki dydaktyczne do elementarnej nauki matematyki.

9. Zadania matematyczne. Typologia, funkcje, zadania.

10. Metody rozwiązywania zadań tekstowych.

11. Trudności w uczeniu się matematyki – rodzaje. Ryzyko dyskalkulii, dyskalkulia i jej typy.

12. Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki. Możliwości oddziaływań terapeutycznych.

13. Praca z dzieckiem uzdolnionym matematycznie.

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące, poszukujące, ćwiczeniowe, mikronauczanie

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę z ćwiczeń ustala się na podstawie:

-kolokwium zaliczeniowego,

- przygotowania do zajęć,

- przygotowania projektu zajęć i jego realizacji podczas zajęć w placówce wychowania przedszkolnego;

- aktywności na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.