Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych W3-PE-OG-S2-MBS
semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodologia badań społecznych W3-PE-OG-S2-MBS
Zajęcia semestr letni 2021/2022 (2021/2022L) (w trakcie)
Ćwiczenia (C), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:45 - 15:15
sala zajęcia zdalne
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Łączyk
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004.

Badania jakościowe. Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, tom2, PWN, Warszawa 2012.

Badania jakościowe. Podejścia i teorie, red. D. Jemielniak, tom1, PWN, Warszawa 2012.

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 2011.

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, 2013.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Wyd. PWN, Warszawa 2010.

Frankfort- Nachmias CH, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, 2001.

Graham Gibbs. Analizowanie danych jakościowych, PWN Warszawa 2011.

Juszczyk S., Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice, 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013.

Kvale S., Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana Białystok 2004.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wyd. PWN, Warszawa 2011.

Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Wyd. Żak, Warszawa 2010.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, PWN Warszawa 2009.

Oppenheim A.N, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, 2004.

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa, wyd. Żak 2001.

Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka GWP, Gdańsk 2010.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. PWN, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

Specyfika badań w naukach społecznych - wprowadzenie do tematyki. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu metodologii, toku planowania i prowadzenia badań naukowych.

Podstawowe pojęcia i składowe procesu badawczego – repetytorium na podstawie kreatywnej pracy z tekstem

Problemy badawcze, zmienne, hipotezy i wskaźniki. Identyfikacja i analiza składowych elementów procesu badawczego.

Zróżnicowanie schematów badawczych w naukach społecznych i możliwości implementacji wybranych rozwiązań w zakres indywidualnych planów badawczych

Struktura procesu badawczego - przykłady konceptualizacji projektów badawczych.

Konceptualizacja procedury badań weryfikacyjnych. Analiza przykładowych opracowań studentów.

Metody i techniki badań w naukach społecznych w procedurze badań nomotetycznych i idiograficznych.

Badania nomotetyczne i idiograficzne – aspekty różnicujące na podstawie tekstów artykułów naukowych oraz literatury naukowej z obszaru metodologii.

Paradygmaty w naukach społecznych- aspekty różnicujące. Specyfika planowania i prowadzenia badań ilościowych i jakościowych ze względu na paradygmaty w naukach społecznych. Wybrane sposoby opracowania i prezentacji wyników badań.

Operacjonalizacja i pomiar w badaniach społecznych.

Weryfikacja w zakresie praktycznych umiejętności planowania procesu badawczego.

Analiza i omówienie projektów opracowanych przez studentów.

Zasady i normy etyczne obowiązujące badacza – kontekst teoretyczny. Aspekty moralne badań w oparciu o badania opisane w literaturze.

Test teoretyczny.

Zaliczenia

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza materiałów, praca z tekstem, metody problemowe.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobligowany do przygotowywania zadanych treści oraz podejmowania aktywności związanej z przebiegiem zajęć.

Test końcowy z zakresu teorii, do którego studenci przystępują na końcowych ćwiczeniach i weryfikacja rozumienia i umiejętności projektowania koncepcji zaawansowanych badań naukowych.

Uwagi:

MEWIP1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.