Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł seminaryjny1 [W3-PE-OWITP-S1-] semestr zimowy 2021/2022
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Moduł seminaryjny1 [W3-PE-OWITP-S1-]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 210
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Majewska-Kafarowska
Literatura:

• Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.

• Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1999.

• Ferguson G. A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa 1999.

• Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

• Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1993.

• Gruszczyński L. A., Elementy metod i technik badań socjologicznych, Tychy 2002.

• Hajduk E., Hipoteza w badaniach pedagogicznych. Poradnik dla studentów, Zielona Góra 1993.

• Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź 2000.

• Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2003.

• Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2003.

• Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.

• Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

• Sołoma L., Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2002.

• Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

• Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2004.

• Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zakres tematów:

1. Określenie obszaru zainteresowań badawczych.

2. Przygotowanie bibliografii do tego obszaru.

3. Nabycie umiejętności posługiwania się precyzyjnym i jasnym językiem naukowym (w tym konstruowania tekstu w oparciu o teksty źródłowe).

4. Dookreślenie celu i tematu pracy dyplomowej.

5. Przygotowanie konspektu pracy.

6. Przygotowanie części teoretycznej pracy.

7. Wykorzystanie technik pracy tutoringowej do realizacji zadań dookreślonych w punktach 1-6.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, metody warsztatowe, metoda uczenia się we współpracy, analiza tekstów, techniki pracy tutorskiej - zajęcia są prowadzone przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

- umiejętność samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach naukowych, identyfikacji, analizowania i diagnozowania obserwowanych zjawisk społecznych, dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk, wyciągania wniosków.

- umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową,

- terminowość wykonywania zadań (przygotowanie bibliografii, opracowanie konspektu pracy dyplomowej, przygotowanie części teoretycznej pracy dyplomowej).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)